Dobro došli na web sajt kompanije GALEB ** Welcome to Galeb company Website

Vesti

GALEB I SKY POS – SAVREMEN NAČIN VOĐENJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA!

Kao dugogodišnji lideri u prodaji fiskalnih uređaja, prepoznali smo kvalitet programskog paketa SKY POS i potpisom ugovora sa firmom NAV Soft d.o.o iz Novog Sada, "GALEB" je postao distributer SKY POS programskog paketa. SKY POS programski paket je savremeni POS sistem dizajniran da olakša upravljanje i vođenje ugostiteljskih objekata. Koristi savremene cloud tehnologije i podržava rad aplikacija na više operativnih sistema. Svi podaci od korisnika se čuvaju na cloud serverima i apsolutno su bezbedni. Za bezbednost server-a i protoka podataka koriste se sledeće tehnologije: Kontrola pristupa, Dinamički Read More...

Izveštaj sa vanredne skupštine Galeb Metaloplastika

Preuzmite/pročitajte: Zapisnik sa vanredne skupštine i odluka - Galeb Metaloplastika - 13.10.2017. godine   Read More...

Vanredna skupština GALEB METALOPLASTIKA 2017

Preuzmite/pročitajte: Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara Obaveštenje akcionarima o pravu na predlaganje dopune dnevnog reda Obaveštenje akcionarima o pravu na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora Obaveštavanje akcionarima o načinu glasanja u odsustvu Izvestaj o bitnom dogadjaju - sazivanju vanredne Skupštine akcionara METALOPLASTIKA-14.10.2017 Poziv za vanrednu skupštinu akcionara METALOPLASTIKA-13.10.2017 Formular zahteva za ostvarenje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija Formular za glasanje u odsustvu za pravno lice Metaloplastika Formular za glasanje u odsustvu za fizičko lice  Metaloplastika Predlog odluke o raspolaganju imov.velike vrednosti-Metaloplastika-13.10.2017 Procedura i upustvo za glasanje preko punomoćnika Punomoć davalac Read More...

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine Sigma ad 2017.

Preuzmite/pročitajte: Zapisnik sa redovne godišnje skupštine Sigma ad 2017 Read More...

Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara Zimpa ad UB 23.06.2017

Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara Zimpa ad UB 23.06.2017 Read More...

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine Galeb GTE ad 2017

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine Galeb GTE ad 2017 Read More...

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine GALEB METALOPLASTIKA 2017

Zapisnik sa redovne godišnje skupštine GALEB METALOPLASTIKA 2017 Read More...

Izveštaj o održanoj redovnog godišnjoj Skupštini GALEB FSU (Jun 2017)

Izveštaj o održanoj redovnog godišnjoj Skupštini GALEB FSU (1) Izveštaj o održanoj redovnog godišnjoj Skupštini GALEB FSU (2) Read More...

Odluke skupštine Galeb GTE ad Beograd 2017

Odluke skupštine Galeb GTE ad Beograd 2017 Read More...

Redovna godišnja skupština Galeb GTE (2017)

Read More...
Website Security Test