ATEUS-GSM GATEWAY

Proizvodi ATEUSGSM GATEWAY, koje GALEB GTE ima u ponudi, svoju osnovnu primenu nalaze u preduzecima sa intenzivnim telefonskim saobracajem od fiksnih ka mrežama mobilnih operatera.

ATEUS – GSM GATEWAY uredaji smanjuju troškove koji se odnose na:

 • pozive ka mrežama mobilne telefonije
 • pozive iz mobilne mreže prema preduzecu
 • servisne troškove – daljinskim nadzorom i upravljanjem

Osnovna namena GSM gejtveja (Gateway) je vrlo jednostavna. Pozivi upuceni sa fiksnih telefona na mobilne telefone usmeravaju se direktno kroz GSM (mobilnu) mrežu, cime se izbegava slanje takvih poziva kroz fiksnu mrežu (Telekom). Ovaj postupak donosi znacajne uštede na telefonskom racunu, tako što obezbeduje direktan centrala firme(PBX) – GSM pristup. Stepen uštede zavisi od tarife koju korisnik izabere kod mobilnog operatora (Telekom, Mobtel ) i krece se u proseku, oko 65%.

 • Idealna za firme koje pozivaju veliki broj mobilnih korisnika sa centrale
 • Jednostavna montaža na postojecu kucnu centralu telefonskim konektorom ili kao samostalan uredaj kome se konektuje telefon radi biranja.
 • Odmah spreman za rad.
 • Malih dimenzija 170x130x45 mm

Dodatak neophodan za njegovo funkcionisanje je GSM kartica, koja se posebno nabavlja od operatera mobilne telefonije. Radi se o kartici po tipu identicnoj onoj za mobilni telefon

Osnovne osobine GSM Gateway-a :

 • prenos govora
 • prenos podataka ( mogucnost prenosa podataka do 115Kbs korišcenjem GPRS-a )
 • SMS poruke (dobijate server za prijem i slanje SMS-a. Softver podržava pisanje, slanje i/ili primanje SMS-a, kao i skladištenje SMS-a, bazu podataka kontakta, itd.)
 • Slanje faksa
 • daljinsko pracenje i upravljanje uredajima
 • I2CR inteligentno rutiranje dolaznih poziva (Pozovi moj telefon sledeci put!)
 • GSM Gateway možete koristiti tamo gde ne postoji fiksna linija (u planinskim hotelima i domovima, itd.), cime se pruža mogucnost npr. slanja faksa sa lokacija na kojima ne postoji fiksna telefonska linija.

Primer uštede koju omogucava ugradnja GSM GATEWAY-a, uz predpstavku da je cena poziva mobilni-mobilni 6 din.i pri samo 10 min rezgovora preko GSM Gateway u toku dana:

Isplativost

U zavisnosti od pretplatnckog paketa koji korisnik ima, moguci su razliciti iznosi ušteda:

1. Kod pretplatnika bez posebnih pogodnosti u svom paketu usluga, situacija je sledeca:
Ako zaposleni u firmi, u slucaju kada ne postoji GSM Gateway uredaj, nazove preko telefonske centrale sa fiksnog broja sagovornika na broj mobilnog operatera, razgovor placa 18 din/min. Ukoliko ovaj razgovor obavlja sa istog aparata, ali preko GSM Gateway-a povezanog na istu telefonsku centralu, cena je 8 din/min. Razlika u ceni je 10 din/min. Znaci, ostvaruje se ušteda od 55,5%

2. U slucaju da sa je od mobilnog operatera uzet poseban paket sa jeftinijim razgovorima unutar grupe ušteda je još znacajnija (VPN mreža). Cena minuta razgovora unutar i izvan grupe bez GSM Gateway-a je identicna – 18dinara. Nakon uvodenja GSM Gateway-a, u koji se sada stavlja jedna GSM kartica iz grupe, cena razgovora se drasticno smanjuje i u zavisnosti od paketa ušteda može iznositi i preko 80%.

U ponudi je nekoliko tipova GSM GATEWAY uredaja, te shodno Vašim potrebama možete izabrati odovarajuci :

Analogni GSM Gateway

 • EasyGate
 • SmartGate
 • 2N OMNIKRIN – višekanalni analogni Gateway

Gateway sa baznim (BRI) ISDN interfejsom

 • ISDN BRI GSM Gateway

Gateway sa primarnim (PRI) ISDN interfejsom

 • 2N StarGate
 • 2N BlueStar
 • 2N BlueTower

Gateway sa VoIP mogucnostima

 • 2N VoiceBlue Lite
 • 2N VoiceBlue Enterprise
Tags: 
Galeb Group Facebook Page