BENNING

GALEB TELEKOMUNIKACIJE ELEKTRONIKA (GTE) je jedan od vodećih domaćih proizvođača telekomunikacione opreme, u prvom redu javnih i privatnih digitalnih telefonskih centrala. U cilju posedovanja pouzdanih sistema za napajanje telekomunikacione opreme iz sopstvene proizvodnje kao i opreme ostalih proizvođača GTE je krenuo sa razvojem sistema za napajanje još pre više od 10 godina. Sistem za napajanje GTE 48/120M je prvi rezultat oviih aktivnsoti, urađen u kooperaciji sa nemačkom kompanijom Benning kao svetski priznatim imenom na polju napajanja.

U saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu razvijen je sistem za napajanje -48DC baziran na ispravljačkim jedinicama od 25A u konfiguracijama od 3, 6, 9 i 12 modula, koje formiraju sisteme za napajanje od 50 do 300A sa udaljenim nadzorom i održavanjem. Do sada je, za potrebe napajanja javnih digitalnih centrala Alkatel-a, Simens-a, OMNI-g, DKTS-a, kao i baznih stanica za Erikson i Simens mobilne telefonije preko 400 sistema instalirano i pušteno u rad. Svi sistemi imaju Atest za primenu u telekomunikacijama.

Posle obnavljanja uspešne kooperacije sa kompanijom Benning mi smo proširili našu ponudu sistema za napajanje sa kompletnim programom sistema koji se koriste ne samo u telekomunikacijama već i u industriji, elektroprivredi, železnici, radio prenosu itd. Beningova oprema je veoma pouzdana i efikasna sa mogućnošću prilagođavanja specifičnim zahtevima korisnika. Pored toga želimo da naglasimo da GTE Komunikacije obezbeđuje instalaciju, održavanje i servis za sve Beningove sisteme.

benningprva

Deo programa sistema za napajanje kompanije Benning čine:
Ispravljači

Ispravljači namenjeni za napajanje telekomunikacione opreme. Urađeni u prekidačkoj tehnologiji korišćenjem vrhunske tehnologije i komponenata sa visokim stepenom iskorišćenja obezbeđuju pouzdan rad i mali broj otkaza.

Jednosmerni DC izlaz od 24V, 48V i 60V i snaga u opsegu od 300 W do 15 kW obezbeđuju sve zahteve korisnika. Sistemi za napajanje formiraju se od ispravljačkih modula od 5.5A, 7.5A, 12A, 33A, 50A, 125A i 225A pri čemu se obezbeđuje ukupna struja za potrošače od 11A do 900A. Modularna konstrukcija koja se zasniva na 19″ ormanima omogućava lako konfigurisanje, proširenje instalaciju i održavanje sistema. Udaljeni nadzor kao sistemska osobina omogućava pouzdan i zaštićen nadzor i upravljanje (promenu parametara) sistemom. Ovo može da bude realizovano putem modema po komutiranim vezama ili preko TCP/IP protokola u okviru računarske mreže.

Invertori za telekomunikacije i industrijsku primenu, realizovani u prekidačkoj tehnologiji, snage od 1 kVA to 100 kVA monofazni i trofazni. Isporučuju se u standardnim 19″ kabinetima. Mogućnost paralelnog povezivanja obezbeđuje neophodnu redundantnost i pouzdanost u radu sistema koji nastavlja sa radom i u slučaju otkaza pojedinačnog modula. Statička ili mehanička sklopka omogućavaju izbor prioriteta u radu (mreža ili invertori) kao i odgovarajuće premošćenje u slučaju otkaza invertora.

DSP invertori 1kVA (2.5kVA) najnovije generacije korišćenjem DSP (digital signal processing) kontrole i veće prekidačke frekvencije povećavaju gustinu pakovanja komponenata, efikasnost u radu što sve zajedno izuzetno redukuje dimenzije i težinu uređaja. Do 12 invertora može biti priključeno u paralelnom radu. Udaljeni nadzor obezbeđuje odgovarajuću kontrolu rada sistema uključujući i dojavu alarmnih stanja

UPS – Uređaji za neprekidno napajanje

UPS uređaji mogu imati takođe modularnu koncepciju što omogućava konfiguracije sa snagama od 1 kVA do 8 kVA (sa mogućnošću izbora autonomije rada do 120 minuta), sa priključkom za računarsku mrežu za kontrolu rada uređaja kao i mogućnošću isključenja radnih stanica u slučaju prevelikog pražnjenja baterija. U ponudi su i sistemi velike pouzdanosti snaga od 60 kVA do 500kVA za napajanje opreme za obradu podataka koja zahteva izuzetnu sigurnost rada sistema za bezprekidno napajanje.
UPS sistemi snage od 4,5kVA do 60kVA takođe su namenjeni za računarsku opremu. Industrijski sistemi mogu biti monofazni od 5 kVA do 120kVA i trofazni od 7,5kVA do 160kVA. Nova generacija UPS uređaja tipa RMT je takođe modularno koncipirana sa četiri modula različite snage (10,15, 20 and 30 kVA). U slučaju otkaza jednog modula on biva odvojen tako da rad preuzima drugi moduo bez prekida, na taj način može da se obezbedi N+1 redundantnost unutar samog sistema. Kompletna redundantnost uključujući i statički prekidač obezbeđuje maksimalnu pouzdanost. Ne postoji ograničenje kod paralelizovanja čak i modula raličite snage. Svaki moduo je moguće napajati iz svoje baterije tako da se može napraviti i redundansa na baterijskom nivou. Baterije mogu biti olovne ili NiCd.
Ispravljači za sisteme sa stacionarnim baterijama, koji poseduju režime održavanja i brzog punjenja za napone 12V, 24V, 48V, 60V, 110V i 220V kao i snage od 1,8 kW do 15 kW sa monofaznim ili trofaznim mrežnim priključenjem. Zahvaljujući univerzalnom 19″ dizajnu moguće je ugraditi ispravljače zajedno sa drugom opremom u isti kabinet. Sva priključenja su sa prednje strane. Zahvaljujući odličnim karaktersitikama ovi uređaji mogu biti korišćeni i bez baterija za direkno napajanje potrošača.

Ispravljači u standardnoj tiristorskoj tehnologiji sa režimima punjenja i održavanja olovnih ili NiCd baterija, za napone 24V, 48V, 60V, 108V, 216V (olovne baterije), odnosno 20V, 40V, 50V, 90V and 180V (za NiCd baterije). Ovi izuzetno pouzdani i robusni sistemi koriste se za napajanje opreme u bolnicama, električnim centralama, hemijskim fabrikama, petrohemijskim postrojenjima, železnici itd.

DC/DC konvertori u prekidačkoj tehnologiji, služe za pretvaranje napona sa 110V ili 220V DC u 24V, 48V ili 60V DC, kao i za druge moguće vrednosti napona za konverziju, u zavisnosti od potrebe.

Galeb Group Facebook Page