List/Grid

Klipni Kompresori sa Direktnim Pogonom Subscribe to Klipni Kompresori sa Direktnim Pogonom

Klipni kompresori sa direktnim pogonom

Klipni kompresori sa direktnim pogonom

Klipni kompresori sa uljnim podmazivanjem i direktnim pogonom sa osovine motora na kompresorsku glavu, sa jednim ili dvasamoventilirajuća cilindra, konstruisani su i dizajnirani po strogim međunarodnim normama i namenjeni su… dalje / more… »

Galeb Group Facebook Page