List/Grid

Softver Subscribe to Softver

ECRTool 3.0.1 (BiH)

ECRTool 3.0.1 (BiH)

Softver za Fiskalne kase Program služi za unos i iščitavanje artikala iz svih Galeb Group modela fiskalnih registar kasa: MP5000-Plus MP55-Plus Instalacija ECR Tool-a (link) uključuje i ECR Server koji… dalje / more… »

FisPLUS – fiskalni drajver

FisPLUS – fiskalni drajver

FisPLUS v1.64 FisPLUS je program interfejs za povezivanje softverskih aplikacija sa fiskalnim štampačem FP550-Plus. Namenjen je programerima koji imaju sopstvena programska rešenja, a koji žele da ih uz minimalni napor… dalje / more… »

Simulator fiskalnog drajvera

Simulator fiskalnog drajvera

Fiskalni drajver FisPLUS omogućava da svoju korisničku aplikaciju povežete sa fiskalnim printerom na dva načina. – »File mod« – File-ovi koji se šalju u predefinisane foldere sadrže u sebi više… dalje / more… »

Galeb Group Facebook Page