List/Grid

GPRS Subscribe to GPRS

GPRS Terminal Galeb DTT-001

GPRS Terminal Galeb DTT-001

Terminal za daljinski prenos podataka TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Brzina prenosa do 56.3 Kb/s Indikatori 3 LED diode Priključci 2 x RS-232 (za fiskalni uređaj i dodatni uređaj) Napajanje DC 5V/2000mA Potrošnja… dalje / more… »

Galeb Group Facebook Page