List/Grid

Elektronske vage Subscribe to Elektronske vage

Elektronska vaga PCS – B

Elektronska vaga PCS – B

Osnovne karakteristike: Maksimalno merenje 6kg, najmanji podeok e=2g Rad na ugrađenu akumulatorsku bateriju Automatski obračun cene Sabiranje više prodatih artikala (TOTAL) PLU 750 memorija za artikle Brojanje (brojačica) RS 232… dalje / more… »

Galeb Group Facebook Page