List/Grid

GSM Gateway Subscribe to GSM Gateway

ATEUS-GSM GATEWAY

ATEUS-GSM GATEWAY

Proizvodi ATEUS – GSM GATEWAY, koje GALEB GTE ima u ponudi, svoju osnovnu primenu nalaze u preduzecima sa intenzivnim telefonskim saobracajem od fiksnih ka mrežama mobilnih operatera. ATEUS – GSM… dalje / more… »

2N VoIP GATEWAY

2N VoIP GATEWAY

2N VoiceBlue Lite Do 4 GSM kanla SIP stadard LCR-rutiranje odlaznih poziva ka najeftinijoj putanji I2CR-Inteligentnorutiranje dolaznih poziva Auto CLIP rutiranje-rutiranje neodgovorenih poziva pravo na IP telefon Mobility Extension 2N… dalje / more… »

GSM PRI 19” RACK familija

GSM PRI 19” RACK familija

2N StarGate Do 32 GSM/3G kanala Do 8 SIM kartica po kanalu Do 2 ISDN PRI interfejsa VoIP interfejs LCR(Least Cost Routing) Dynamic Clip Routing Primanje/slanje SMS poruka SMS i… dalje / more… »

ISDN BRI GSM Gateway

ISDN BRI GSM Gateway

Povezuje se na ISDN port (So) centrale ili direktno na BRI (TE) priključak javne mreže. Pored osnovne namene – ušteda na pozivu preko GSM mreže, nudi još: LCR(Least Cost Routing)… dalje / more… »

Analogni GSM GATEWAY

Analogni GSM GATEWAY

Najjednostavniji i najprodavaniji tip GSM Gateway-a koji može da se instalira na CO (analogni prenosnik) ili analogni lokal bilo koje telefonske centrale. Pored GSM modula sadrži i 1xINPUT i 1xOUTPUT… dalje / more… »

Galeb Group Facebook Page