List/Grid

Komunikacioni sistemi Subscribe to Komunikacioni sistemi

S@Ekey – telefonske centrale

S@Ekey – telefonske centrale

SAEkey telefonske centrale su namenjene malim i srednjim firmama sa 6 – 56 lokala. Zahvaljujući svojoj modularnosti SAEkey se može konfigurisati tako da zadovolji raznovrsne komunikacione potrebe, dozvoljavajući naknadna proširenja… dalje / more… »

S@E IPX

S@E IPX

Familija kućnih centrala S@E IPX italijanskog proizvođača telekomunikacione opreme SELTA, namenjena srednjim i velikim kompanijama, predstavlja kompaktan i visoko pouzdan sistem koji je u skladu sa Euro – ISDN standardom… dalje / more… »

Galeb Group Facebook Page