List/Grid

Referentna lista Subscribe to Referentna lista

Referentna lista

Referentna lista

Javnа telefonska centrala OMNI-G ukupno: 116 centrala sa 83.466 priključaka najveći korisnici: Telekom Srbija A.D. Beograd, Telekom Srpske Banja Luka. Kućne telefonske centrale OMNI-S, GTD 1000 ukupno: 344 centrala sa… dalje / more… »

Galeb Group Facebook Page