List/Grid

Softver Subscribe to Softver

Webimpuls

Webimpuls

Aplikacija za tarifiranje telefonskih razgovora GALEB GTE – ELEKTRONIKA je razvio WebImpuls kao WEB-server aplikaciju za prikupljanje, čuvanje i obradu detaljnih informacija o obavljenim razgovorima sa kućnih telefonskih centrala. Web… dalje / more… »

Galeb Group Facebook Page