Električna hidraulična presa Romax Ac Eco

Romax Ac Eco
Električna hidraulična presa Romax Ac Eco

ACCU hidraulična mašina za presovanje fitinga do 54 mm. Za sigurno presovanje, tok presovanja je vođen pritiskom. Brz ciklus presovanja bez manuelne promene (automatski povratak klipa nakon odrađenog presovanja)

Sadržaj kompleta: ROMAX PRESSLINER ECO Basic, 12 V / 2.0 Ah baterija, brzi punjač, prenosivi plastični kofer

  • Lako dostupan sigurnosni taster: VIsoka sigurnost za korisnika kroz momentalno zaustavljanje presovanja
  • Led pokazivač: Optičko prepoznavanje istrošenosti baterije
  • Snažan i robustan 12 V motor: Garantovana dugovečnost i visoka funkcionalna sigurnost
  • CFT ® tehnologija za konstantni aksijalni pritisak od 32 kN
  • Sigurnosno zaključavanje: Onemogućeno nekontrolisano otvaranje pošto je potrebno okretanje za 180°
  • Kompatibilno konstruisan prihvat steznih usana: Odgovarajući za skoro sve fabrikate steznih usana
  • Prihvat za stezne usne okretan za 270° (za lakši rad i u zahtevnijim situacijama)
  • Izjednačena podela težine: Sigurno držanje u svakoj radnoj poziciji (za rad jednom rukom)
Tags: 
Galeb Group Facebook Page