Galeb GTE ad – Izveštaj sa održane redovne skupštine akcionara i odluke Juni 2016.

Galeb GTE ad – Izveštaj sa održane redovne skupštine akcionara i odluke Juni 2016.

Galeb GTE ad Beograd – zapisnik skupštine 2016

Galeb Group Facebook Page