GILLAM-FEi – Oprema za sinhronizaciju mreža

GILLAM-FEi, kao deo korporacije FEI (Frequency Electronics Inc.) je jedan od svetskih lidera u oblasti razvoja i proizvodnje opreme za sinhronizaciju mreža.

Porast broja pretplatnika i sve oštriji zahtevi za savremene sisteme prenosa, postavljaju pred Telekom operatore pitanje garantovanja kvaliteta servisa i pouzdanosti. Aplikacije poput Video-on-Demand u realnom vremenu, brzi Internet, Videokonferencija, Bank to Bank kriptovana razmena podataka, multimedija, itd., su bazirani na pouzdanim mrežnim tehnologijama. Gubitak sinhronizacije rezultuje u drastičnom smanjenju kvaliteta veza: od nečitljivih faksova, korumpiranih baza podataka, zamrznutih videokonferencijskih slika, do izobličenje zvuka ili prekida veza u mobilnoj telefoniji. Ozbiljan pristup problemu sinhronizacije sprečava degradaciju kvaliteta pruženih usluga.

GILLAM-FEi obezbeđuje Telekom operatorima kompletno rešenje za sinhronizacioju mreža po sistemu ključ u ruke.

Rešenja su projektovana da zadovolje operatore uz primenljivost na svim nivoima mreža i tehnologijama poput SDH, DWDM, ATM, IP, CATV, xDSL, pristupnih mreža, GSM, CDMA, W-CDMA, UMTS, itd.

GILLAM-FEi obezbeđuje kompletnu gamu izvora i uređaja za sinhronizaciju:

 • Primarni cezijumski referentni izvor
 • GPS prijemnik i izvor takta
 • Rubidijumski izvori takta
 • Kristalni oscilator kao izvor takta
 • NTP Time server
 • SSU – Synchronization Supply Unit
 • DSU – uređaje za distribuciju generisanog takta
 • Nadzorni sistem upravljanja mrežom za sinhronizaciju LYNX RSNM
 • Portabl merni instrumenti za sinhronizaciju

Mogućnost redundanse sklopova, uključujući i same izlaze za sinhronizaciju obezbeđuje visoku raspoloživost, a modularnost, različiti interfejsi i tipovi konektora garantuju primenu u svim uslovima.

Reference ukazuju na kvalitet i pouzdanost proizvoda sa osnovnom primenom za telekomunikacione operatore, uz rešenja primenjena u svemiru, kao i na druge imaoce telekomunikacionih mreža. U primeni se nalazi preko 100.000 uređaja:

 • 5.000 sistema u svemiru
 • 2.000 Cezijumskih primarnih izvora
 • 40.000 Rubidijumskih izvora
 • 45.000 Kvarc izvora
 • 10.000 drugih uredaja

Korisnici GILLAM-FEi uređaja za sinhronizaciju mreža su:

Veliki broj poznatih Telekom operatora u fiksnoj i mobilnoj mreži:
France Telecom, Telecom Italia, Telefonica de Espana, Belgacom, Vodaphone, T-Mobile, Orange, Hutchinson 3G UMTS, Matáv, Lithuanian Telecom, Nets, UNI 2, Intracom, Aselsan, EIRCOM, Irisnet, COTAS, itd.

Najveći svetski proizvođači telekomunikacione opreme:
Siemens, Alcatel, Motorola, Ericsson, Hughes, Lucent, Nortel, Marconi, Bosch, Sagem, itd.

Tags: 
Galeb Group Facebook Page