GP Komander

GP komander - Podesavanje uredjaja

GP komander je program koji je omogućava krajnje jednostavno upravljanje fiskalnom kasom GALEB GP-100. Za uspešnu instalaciju programa, potrebna su administratorska prava na računaru i instalirana Java.

GP komander omogućava prvenstveno, čitanje i upis artikala, zatim definisanje kasira i iščitavanje prometa po kasirima, iščitavanje prometa po odeljenjima, promenu poreskih stopa, unos reklamnih poruka, kao i samu konfiguraciju fiskalne kase GALEB GP-100, koja podrazumeva na primer podešavanje brzine komunikacije PC-ECR, promenu brzine štampanja, intenzitet displeja i tome slično. Preko programa GP komander se može vršiti čitanje Journala, kao i isčitavanje prodatih artikala po stavkama.

Download GP Komander
verzija 1.8, Novembar 27, 2012.

Download Java verzija 7u9

Korisničko uputstvo

 

GP Komander – Baza artikala
GP Komander - Baza artikala

GP Komander – Stanje artikala
GP Komander - Stanje artikala

GP Komander – Žurnal
GP Komander - Žurnal

GP Komander – Podešavanje uređaja
GP komander - Podesavanje uredjaja

Galeb Group Facebook Page