GSM PRI 19” RACK familija

2N StarGate

 • Do 32 GSM/3G kanala
 • Do 8 SIM kartica po kanalu
 • Do 2 ISDN PRI interfejsa
 • VoIP interfejs
 • LCR(Least Cost Routing)
 • Dynamic Clip Routing
 • Primanje/slanje SMS poruka
 • SMS i Voice Callback
 • Udaljena kontrola i menadžment
 • GSM mrežna kontrola/SMS ako nema odgovora
 • Antena splitter koji omogućava da imate 1 YAGI antenu za ceo sistem

Ovaj sistem sadrži 19” rek sa napajanjem. Moduli predviđeni za ugradnju su sledećih varijanti:

GSM Gateway ( 2 GSM kanala, 4 SIM kartica po kanalu) sa 2 Ericsson GM48 modulom.

GSM Gateway ( 2 GSM kanala, 8 SIM kartica po kanalu) sa 2 Siemens TC35 modulom.

Za varijantu reka predviđen je Antena combiner 1/4, 1/8 i 1/16 koji omogućava da umesto 4, 8 ili 16 GSM antena za svaki kanal, imate 1 YAGI direkcionu antenu.

2N BlueStar

 • Do 16 GSM/3G kanala
 • Do 8 SIM kartica po kanala
 • Do 2 ISDN PRI interfejsa za povezivanje sa centralom
 • VoIP interfejs
 • LCR(Least Cost Routing)
 • Dynamic Clip Routing
 • 2N SMS server-primanje/slanje SMS poruka
 • SMS i Voice Callback
 • Udaljena kontrola i menadžment
 • GSM mrežna kontrola/SMS ako nema odgovora
 • CDR bafer za 245.000 zapisa

Moduli koji su predviđeni za ugradnju:

GSM Gateway ploča (2 GSM kanala, 4 SIM kartica po kanalu) sa 2 Siemens TC35 modulom, 900/1800MHz.

GSM Gateway ploča (2 GSM kanala, 8 SIM kartica po kanalu) sa 2 Siemens TC35 modulom, 900/1800MHz.

Za varijantu BlueStar predviđen je Antena combiner 1/4, 1/8 i 1/16 koji omogućava da umesto 4,8 ili 16 GSM antena za svaki kanal imate 1 YAGI direkcionu antenu.

2N BlueTower

 • Do 8 GSM/3G kanala-skalabilan sistem
 • Do 2 ISDN PRI interfejsa za povezivanje sa centralom
 • VoIP interfejs
 • LCR(Least Cost Routing)
 • Dynamic Clip Routing
 • 2N SMS server-primanje/slanje SMS poruka
 • SMS i Voice Callback
 • Statistika poziva i 100% kontrola poziva
 • Udaljena kontrola i menadžment
 • GSM mrežna kontrola/SMS ako nema odgovora

Modul koji je predviđeni za ugradnju:

GSM Gateway ploča (2 GSM kanala, 4 SIM kartica po kanalu) sa 2 Siemens TC35 modulom, 900/1800MHz.

Za varijantu Blue Tower predviđen je Antena combiner koji omogućava da umesto 4 GSM antena za svaki kanal, imate 1 YAGI direkcionu antenu.

Galeb Group Facebook Page