HOPPECKE

GALEB GTE – ELEKTRONIKA u saradnji sa renomiranim nemačkim proizvođačem baterija HOPPECKE nudi sve tipove stacionarnih olovnih baterija kao i baterija za specijalne namene (trakcione, starterske i slično).

Stacionarne olovne baterije rade se u klasičnoj tehnologiji otvorene OPzS (u skladu sa DIN 40736 P1, IEC896-1), GroE (u skladu sa DIN 40738, IEC 896-1), OGi (u skladu sa DIN 40734, IEC 896-1), u svim kapacitetima 2 voltnim blokovima kao i za pojedine kapacitete u 4, 6 i 12 blokovima. Za otvorene baterije HOPPECKE je razvio sopstveni sistem čepa za rekombinaciju Aquagen koji omogućava da se elektrolit ponovo vrati u ćeliju, tako da se redukuje potreba za dolivanjem elektrolita i smanjuje opasnost od oslobađanja eksplozivnih gasova, na taj način se redukuju troškovi održavanja.
Zatvorene akumulatorske baterije rade se i u Gel tehnologiji, što obezbeđuje dugotrajnost kao i veliki broj ciklusa pražnjenja. U ponudi se nalaze i klasične sa apsorbovanim elektrolitom (AGM), iz ove grupe posebno izdvajamo net.power koje pored odlič

U pogledu specijalnih baterija tu su rail.power namenjene za železnicu, dry.power za primenu kod UPS uredaja, solar.bloc za sisteme solarnog napajanja kao i cela kategorija FNC otvorenih Ni-Cd baterija urađenih u skladu sa DIN 40763 i IEC 623, namenjenih za teške uslove rada, životnog veka do 20 godina, bez potrebe za zamenu elektrolita u toku radnog veka.

Osnovne karakteristike, koje su istovremeno i prednosti ovih baterija su:

Pouzdane – konstruisane po najvišim međunarodnim standardima
Nemački proizvodjač poseduje sertifikat kvaliteta ISO 9001 i ISO 14001, čime se obezbeđuje vrhunski kvalitet proizvoda. Baterije su u skladu sa preporukama IEC/DIN, kao i u skladu sa EUROBAT preporukama.

Manji troškovi – dug radni vek
Stacionarne olovne baterije smanjuju investicione izdatke, jer je njihov servisni vek 15 godina i više u preporučenim uslovima korišćenja, uz minimalne potrebe za održavanjem. Isporučuju se napunjene i spremne za instaliranje.

Bezbedne – izrađene za savremeno radno okruženje, kompatibilne sa postojećom instalacijom

Praktične – jednostavne za rukovanje

Tipovi baterija

GroE OSP.HC OGi OPzS max.power solar.power OGi bloc USV Power.bloc
Standards DIN 40738
IEC 896
1 IECB96 1 DIN 40734, IEC 896 1 DIN 40736 P1. IEC 896 1 DIN 40736 P2, IEC 896 1 IEC 896 1 DIN 40739, IEC 896 1 IEC 896 1 DIN 40737
Capacity range in Ah 75-2 600 320-1.360 200 200-3.500 200-3 000 3500-12.000 375-1.500 18-254 21-336 50-300
Nominal voltage range 2V 2V 2V 2V 2V 2V 4V, 6V 4V, 6V 6V, 12V
Container material UL 94 VO on request SAN. clear SAN, clear SAN, clear SAN, clear PP PP, high translucent PP, high translucent PP. high translucent PP high translucent
Grid alloy Positive Negative pure lead Pb + <2% Sb Pb+<2% Sb Pb+<2% Sb P b+<2% Sb Pb+<2% Sb Pb+<2% Sb Pf>+<2% Sb Pb+<3% Sb Pb+<2% Sb Pb+<2% Sb Pb+<2% Sb Pb+<2% Sb Pb+<1% Sb Pb+<2% Sb Pb+<1%Sb Pb+<2% Sb Pb+<2% Sb
Positive plate Negative plate Plante Grid Grid Grid Grid Grid Tubular Grid Tubular Grid Tubular Grid Grid Grid Grid Grid Tubular Grid
Electrolyte H2SO4liquid H2SO4liquid H2SO4liquid H2SO4liquid H2SO4liquid H2SO4liquid H2SO4liquid H2SO4liquid H2SO4liquid
Fully insulated copper connector design M& MB M8 velded connector M10 M8 M8 M8 M8
Design life up to (in years) 25 18 20 20 20 15 15 12 18
Cycles up to 1500 1600 1400
Charging voltage in V/cell
Float charge

Boost charge

2.23
2 40

2.23
2 40

2.23
2.40

2.23
2.40

2.23
2.40

2.23
2.40

2.23
2.40

2.23
2.40

2.23
2.40
Float charging current/100Ah capacity (20X, Ufloat =2.23/2 25 V/cell) 20 – 40 mA 20 – 50 mA 20 – 50 mA 20 – 50 mA 20 – 50 mA 20 – 50 mA 20 – 50 mA 20 – 50 mA 20-50 mA
Position independent operation possib’e No No No No No No No No No
Water-refilling intervals in years at permanent floal-charqinq/with AquaGen > 5/not necessary > 3/not necessary > 3/not necessary > 3/not necessary > 3/not necessary > 3/not necessary > 3/not necessary > 3/not necessary > 3/not necessary
Self discharge of nominal capacity at 20X ambient lemp©ratu re/per month ~3% ~3% ~3% ~3% ~3% ~3% ~3% ~3% ~3%
Operating temperature range in°C -20 +40 -20 +40 -20 +40 -20 +40 -20 +40 -20 +4 -20 +40 -20 +40 -20 +40
Storage time at 20°C
before
refreshing charge
3 mounths 3 mounths 3 mounths 3 mounths 3 mounths 3 mounths 3 mounths 3 mounths 3 mounths
Galeb Group Facebook Page