Merlo MM 180 B

MM 180 B MerloRevolucionarni traktor za šumarstvo, poljoprivredu i primenu na putevima
Široki spektar međusobno izmenjlivih priključaka i mnoštvo opcija za dalje povećanje performansi i različitih namena za mašinu MM 180 B.

Katalog možete skinuti ovde (1.4 MB).

Tags: 
Galeb Group Facebook Page