MP55-Plus

Elektronska registar kasa sa fiskalnom memorijom

MP55-Plus

MP55-Plus je stabilan uredjaj koji je idealan izbor za prometnije i zahtevnije prodajne i uslužne objekte. Podržava maloprodajni režim rada. Koristiti se i u sledećim tipovima radnji:

 • Prodavnice i restorani
 • Apoteke
 • Servisni centri
 • Uslužni objekti
 • Kompjuterski klubovi i Internet kafei
 • Parking servisi i garaže
 • Prodavnice i drugi komercijalni objekti koji nemaju mogućnosti i prostora da instaliraju i koriste POS sisteme.

Funkcionalnost, kao i tehničke osobine, prilagođene su potrebama svih tipova poslovnih sistema i usklađene sa Zakonima Republike Srpske i u procesu je dobijanja sertifikata.

Funkcionalne karakteristike

Standardne karakteristike

 • Programiranje, prodaja i izveštaji za 10.000 artikala (PLU)
 • 150 stavki na pojedinačnom računu
 • Podrška za bar kod za sve programirane artikle: EAN 8, EAN 13, UPC
 • Načini plaćanja: gotovina, ček, kartica, virman
 • Naziv artikla – do 22 simbola
 • 4 poreske grupe
 • Pismo – ćirilica, latinica
 • 7 prodajnih odeljenja i 10 grupa artikala
 • Do 30 operatera sa imenima i šiframa
 • Štampanje fiskalnih izveštaja: dnevni fiskalni izveštaj, presek stanja, periodični izveštaj
 • Štampanje ostalih izveštaja: promet po operaterima, grupama artikala, vremenu prodaje artikala itd.

Tehnički podaci

 • APS FM305-DS termalni printer radi brzinom:
 • kasa računi – do 10 linija/sec
 • papir za dnevne izveštaje – do 12 lines/sec
 • Tastatura sa 34 tastera
 • Operatorski displej: 2 reda/16 karaktera LCD
 • Klijentski displej: 2 reda/16 karaktera LCD
 • Fiskalna memorija: 1800 dnevnih izveštaja
 • Napajanje: AC/DC adapter 12 V (DC)
 • Dimenzije: 300 mm x 180 mm x 100 mm
 • Masa 1.2 kg

Potrošni materijal

 • Termalni papir:
 • 2 rolne: širina 37 mm, max. prečnik 55 mm

Opcije

 • CCD ili laserski bar kod čitač
 • Sef za novac
 • Elektronska vaga
 • Veza sa PC računarom

Softver

 • Besplatan program za održavanje baze artikala – operativni sistem Windows ECR Tool

Download:

ECR Tool (softver za fiskalne kase, ver. 3.01)
Uputstvo za upotrebu programa ECR Tool

Tags: 
Galeb Group Facebook Page