MPM 20/1000/4 I-PS

STANDARDNA OPREMA:
ELCB zaštita, strujna zaštita, DAS zaštita – gašenje agregata pri neispravnom punjenju akumulatora, niskom nivou goriva, niskom pritisku ulja, voltmetar, merač časova rada, merač nivoa goriva, preklopka daljinske kontrole, 1 monofazna priključnica 32A – 230V, 1 trofazna priključnica32A – 400V, ugrašen akumulator, regulacija snage luka, sakupljač varnica, centralna kuka za dizanje.

mpm-20-1000v

OPCIJE (fabričko iinstaliranje):
GRT 2W podvozak sa dva točka za vuču, GRT4W podvozak sa četiri točka za vuču, GRT 4WLB četiri točka sa oprugama irudom za vuču, daljinska kontrola, paralelna zavarivačka kutija, zavarivački pribor, preklopka polariteta, reflektori sa tornjem

PRIMENA: Izuzetno snažni agregat sa četiri nezavisne zavarivačke jedinice 4x250A omogućava visoku produktivnost i rad četiri zavarivača istovremeno. Namenjen je prvenstveno za montažu cevovoda. Izuzetno snažni AC generator omogućava napajanje i drugih potrošača max. snage do 20 kVA

Galeb Group Facebook Page