NEC – Digitalni RR linkovi

PASOLINK je dobro poznato ime koje označava klasu digitalnih mikrotalasnih radio-relejnih sistema kraktog dometa. Ova klasa nudi širok spektar sistema, sa ciljem da udovolji zahtevima za malim, srednjim i velikim telekomunikacionim saobraćajnim kapacitetima. Sistemi koriste frekvencijske opsege u rasponu od 4 do 38 GHz.

necprva

Svi uređaji iz ove klase sastoje se od antene, jedinice za spoljašnju montažu i jedinice za unutrašnju montažu. Njihove osnovne karakteristike su visoka pouzdanost, kompaktan dizajn, male dimenzije i težina. Sistem je koncipiran tako da omogućava brzu i jednostavnu montažu.

Klasu PASOLINK sačinjavaju:

  • serija mikrotalasnih digitalnih radio-relejnih uređaja PASOLINK, namenjena malim i srednjim kapacitetima
  • serija mikrotalasnih digitalnih radio-relejnih uređaja PASOLINK+, namenjena srednjim i velikim kapacitetima

PASOLINK je mikrotalasni digitalni radio-relejni sistem kratkog dometa. Omogućava protoke signala od dva, četiri, osam ili šesnaest puta 2 Mbit/s, jedanput 8 Mbit/s ili jedanput 34 Mbit/s uz dodatne servisne kanale. Ova serija pokriva frekvencijske opsege 7/8/13/15/18/23/26/38 GHz i može funkcionisati u nezaštićenoj konfiguraciji 1+0 ili zaštićenim konfiguracijama 1+1.

PASOLINK+ je pouzdan, digitalni radio link koji omogućava prenos signala od osam ili šesnaest puta 2 Mbit/s, jenadput STM-0 (52 Mbit/s) ili STM-1 (155 Mbit/s) uz dodatne servisne kanale. Ova serija pokriva frekvencijske opsege 4/5/6/7/8/13/15/18/23/26/38 GHz i može funkcionisati u nezaštićenoj konfiguraciji 1+0 ili zaštićenim konfiguracijama 1+1.

PASOLINK NEO najnoviji u gami digitalnih radio-relejnih uređaja koji omogućava korisniku da izborom opcionih kartica definiše vrstu rada i kapacitet prenosa, u standardnoj verziji za PDH do 48x2Mbs/s ili SDH STM-1 ( i kao XPIC 2xSTM-1 dok ENHANCEMENT verzija je u kapacitetu 63x2Mbs/s ) signala u nezaštićenoj 1+0 ili zaštićenoj 1+1 konfiguraciji, uz prikrivanje frekvencijskih opsega 6/7/8/11/13/15/18/23/26/38 GHz. Sistem koristi modulacije tipa od 4 PSK do 128 QAM.

Serija 3000 je mikrotalasni digitalni radio-relejni sistem dugog dometa. Prvenstveno je namenjen formiranju back bone veza. Omogućava protoke kapaciteta STM-1 ili N+1 puta STM-1 na frekventnim opsezima od 4 do 11 GHz. Sistem koristi modulacije tipa 64 QAM ili 128 QAM. Za povezivanje sa antenom koristi se koaksijalni kabl ili talasovod. U jedan kabinet, koji zadovoljava ETSI standarde, može se smestiti 4 primopredajnika za telekomunikacioni saobraćaj kapaciteta 3+1 STM-1. Maksimalni, do sada ostvarani kapacitet, je 14+2 STM-1

tip frekvencija GHz kapacitet saobraćaja Mbps interfejsi
Pasolink 7/8/13/15/18/23/26/28/32/38 2×2,4×2,8×2,16×2 2.048Mbps(G.703) 10/100BASE
Pasolink + 4/6/7/8/13/15/18/23/26/28/32/38 155, 2×155 STM-1, 10/100BASE

( električni ili optički )

Pasolink Mx 7/8/13/15/18/23/26/28/32/38/52 5×2, 10×2, 20×2, 40×2 2.048Mbps(G.703) 10/100BASE
Pasolink Neo 6/7/8/11/13/15/18/23/26/38 48×2 E1, STM-1, Ethernet

( električni ili optički )

Galeb Group Facebook Page