Osnovni podaci o preduzeću Galeb Group

Naziv pravnog lica: Galeb Group d.o.o.

Sedište: Šabac

Adresa: Pocerska 111

Mat.broj: 07359144

PIB: 101896655

Šifra delatnosti: 2561

Galeb Group d.o.o.Šabac Pocerska 11107359144101896655 2561

Naziv delatnosti: Obrada i prevlačenje metala

Obveznik PDV: da

Odgovorno lice: Nataša Marković

Tekući račun:
165-1624-23 Hypo Group
325-9500700010607-93 OTP banka a.d.
220-12084-21 ProCredit banka a.d.
205-2449-16 Komercijalna banka a.d.
265-1100310000293-43 Raiffeisen banka a.d.
160-282575-34 Banca Intesa a.d.

Telefon: 015-367-700, 367-718
Fax: 015-367-788
Mail: office@galeb.com

Šabac, 2009 godine
Direktor preduzeća: Nataša Marković

Podaci o preduzećima

NAZIV FIRMEMATIČNI BROJPIBŠIFRA DELATNOSTITELEFON I FAXADRESA
GALEB GROUP073591441018966552823Tel: 015/367 700,
Tel:015/367 718
Fax: 015/367 788
Batajnički drum 23
11080, Beograd
GALEB METAL PACK205942091064042952591Tel: 015/367 700
Fax: 015/367 788
Pocerska 111
15 000 Šabac
GALEB FSU070074001001653432790Tel: 011/3813900
Fax: 011/2438296
Ustanička 12a
11 000 Beograd
GALEB GTE070920081000031972630Tel: 011/3148111
Fax: 011/2107164
Batajnički drum 23
11080, Beograd
ZIMPA070985611013494572599Tel: 014/411270
Fax: 014/411680
7. jula 2
14 210 Ub
SIGMA80089651009598842651Tel: 024/566 500
Fax: 024/566 274
Čantavirački put bb
24 000 Subotica
Galeb Group Facebook Page