Origo Tig 3001i, TA24

Origo Tig 3001i
Origo Tig 3001i

Profesionalni aparat za zavarivanje namenjen za industrijsku proizvodnju kao i za reparaturu i održavanje. Ovaj uređaj predviđen je za visoko kvalitetno TIG DC zavarivanje svih vrsta prokrona i mekih čelika kao i za većinu drugih materijala debljine od 0,5 mm(TA24).

Siguran start, stabilan luk i visok kvalitet zavarenog spoja i velika produktivnost su samo deo prednosti koje ovaj ure|aj izdvaja od ostalih. Savremen i jednostavan kontrolni panel aparata za zavarivanje omogućava rukovaocu jednostavno podešavanje svih parametara zavarivanja i kontrolu zadatih vrednosti na digitalnom displeju.

Tip uređajaTig 3000i
Napajanje400 V, ±10%, 3~ 50/60 Hz
Osigurač20 A
Priključni kabal, mm24 x 2,5
Regulacija struje TIG4 - 300 A
Regulacija struje REL16 - 300 A
Izlazna struja 35% ED300 A (300 A REL)
Izlazna struja 60% ED240 A (230 A REL)
Izlazna struja 100% ED200 A (190 A REL)
Regulacija struje REL16 - 300 A
Napon praznog hoda57 - 67 V
Početna struja (TA34, TA24)0 - 5 sek
Završna struja0 - 10 sek
Početni gas (TA34, TA24)0 - 10 sek
Završni gas0 - 25 sek
Puls (TA24, TA34)0,1 - 2,5 sek
Mikro puls (TA34, TA24)0,001 - 0,250 sek
Dimenzije, mm652 x 249 x 423
Masa30 kg
Klasa izolacijeIP 23

Mogućnost izbora VF ili “LiftArc” starta, podešavanje početnog i završnog gasa i struje rada, sa ili bez pulsirajuće struje u TIG-postupku (puls samo sa TA24), 2/4 takta, topli start, Arc force, ArcPlus, memorija programa (TA24), sve u cilju postizanja vrhunskog kvaliteta zavarivanja. REL postupkom zavarivanja, moguće je zavarivati svim vrstama elektrode prečnika do 5 mm.

Da bi uređaj maksimalno iskoristili u TIG postupku potrebno je imati hladnjak za TIG gorionik koji je zasebna jedinica i može se nabaviti nezavisno od uređaja. TIG gorionik, hladnjak, kabal za REL i kolica se isporučuju na osnovu zahteva i potreba kupca.

Tags: ,
Galeb Group Facebook Page