Platformska vaga SHYH

Platformska vaga SHYH

Platformska vaga SHYH karakteristike

 • kapacitet merenja: 300kg/100g
 • kapacitet merenja: 150kg/50g
 • kapacitet merenja: 60kg/20g
 • dimenzije platforme: 600x600mm
 • dimenzije platforme: 600x800mm
 • broj mernih pretvarača: 1
 • merni pokazni uređaj: A12 (neobračunski)
 • montaža pokaznog uređaja: na stubiću, na zidu ili na stolu (tj. odvojiv od stubića)
 • displej: LCD (2.20 cm)
 • funkcija tare: do 60
 • napajanje: baterijsko (punjiva baterija sa adapterom na 220VAC)
 • indikacija istrošenosti baterije
 • mogućnost brojanja predmeta
 • mogućnost sabiranja više merenja
 • telo vage od zaštićenog čelika
 • tas je od inox-a
Galeb Group Facebook Page