RADVISION – V2oIP infrastruktura

RADVISION viaIP familija obezbeđuje robustnu V2oIP infrastrukturu za višekorisničke servise uspostave i prenosa govora, podataka i videokonferencije, uz tehnološki najsavremenije module za Gateway i Gatekeeper funkcije.

viaip

Omogućava fleksibilna rešenja za firme sa malom, velikom, ili distribuiranom IP i ISDN mrežnom strukturom. RADVISION viaIP rešenja primenjuju organizacije kao što su servis provajderi, državne, obrazovne i medicinske institucije, ili kompanije sa više sedišta koja mogu biti širom sveta. Brz ulazak opreme u eksploataciju, ušteda u korišćenju, administraciji i održavanju, uz generisanje profita na mrežnim servisima su osnovne karakteristike primene RADVISION viaIP sistema. Sistem poseduje intuitivan, centralizovan WEB-based management.

ECS – Enhanced Communication Server predstavlja u osnovi Gatekeeper softverski paket u V2oIP okruženju, ali nadgradnjom dodatnih servisa postaje esencijalna komponenta za upravljanje IP telefonijom i multimedijalnim komunikacionim mrežama. Mrežni administartori njegovim korišćenjem dobijaju snažan alat za definisanje i kontrolu govornog i video saobraćaja u IP mreži. Definisanje mrežnih resursa poput protoka, autentifikacije, tarifiranja su centralizovane funkcije na raspolaganju administratoru. Napredne funkcije na raspolaganju su interzonska administracija, simplified biranje, LDAP directory servisi, e-mail DNS biranje, H.450 transfer i prosleđivanje govornog i video poziva, monitorisanje grešaka, uspostava veze učesnika na inicijativu administratora.

ECS familija sadrži različite pakete za sledeće namene:

 • ECS za male i srednje korisnike
 • ECS Pro Master i ECS Pro za velike korisnike i servis pravajdere koji podržavaju hijerarhijsku strukturu gatekeeper-a za mreže za koje se predviđa širenje

RADVISION viaIP je tehnološki najsavremeniji MCU uređaj koji obezbeđuje uspostavu višestrukih V2oIP (Voice i Video), kao i data veza u IP i ISDN okruženju, dajući novu dimenziju svetu komunikacija. Krajnji uređaji poput IP telefona, videokonferencijskih sistema, itd. koji su u skladu sa opšte prihvaćenim preporukama (H.32x) koriste usluge viaIP sistema. RADVISION viaIP rešenja primenjuju organizacije kao što su servis provajderi, državne, obrazovne i medicinske institucije, ili kompanije sa više sedišta. Brz ulazak opreme u eksploataciju, ušteda u korišćenju, administraciji i održavanju, uz generisanje profita na mrežnim servisima su osnovne karakteristike primene RADVISION viaIP sistema. Intuitivan, centralizovan WEB-based management olakšava upravljanje sistemom. Modularnost komponenata dozvoljava laku nadogradnju sistema za traženi kapacitet saobraćaja.

RADVISION viaIP

 • Sistem podržava rešenja za: Govorne i video konferencije H.323, H.320 krajnjih tačaka
 • Continuous Presence (istovremeno učešće više ucesnika koji se međusobno vide)
 • Konferencijski scheduling (zakazivanje veze, učesnika, prostorija, resursa, itd u zakazano vreme)
 • Zajednički rad na dokumentima (T.120)

Transcoding (povezivanje ucesnika koji koriste razlčite standarde za kompresiju govora) viaIP sistem se gradi unutar 2U – 19” kućišta sa dupliranim hot swap modulima napajanja. Ploče sistema su:

 • MCU (Multi Conference Unit) ploca za višeučesnicke konferencijske govorne i video servise
 • Gateway ploča omogucava povezivanje ISDN i IP učesnika u jedinstvenu mrežu
 • asNT ploča na kojoj se instaliraju specijalizovani softverski moduli za data kolaboraciju, Gatekeeper funkcije, konferencijske scheduling funkcije, modul za Continuous Presence. Umesto ove ploče moguće je korišćenje eksternog servera.

Sistem se gradi prema konkretnim potrebama uz mogućnost naknadne nadogradnje do pune konfiguracije sa sva 4 slota. Moguće je ugraditi više ploča sa istim funkcijama da bi se povećao kapacitet sistema.

viaIP MCU
MCU ploča omogućava Real Time odvijanje velikog broja istovremenih sesija sa dva ili više učesnika u vezi. MCU ploče različitog kapaciteta su na raspolaganju, od MCU-30S – 30 učesnika na 128Kbps (15 na 384Kbps), do MCU-100S – 100 učesnika na 128Kbps (50 na 384K).

 • Multipoint videokonferencija u geografski udaljenim, distribuiranim mrežama Baziran na robustnom jezgru paket-bazirane tehnologije
 • Puna integracija učesnika iz različitih mreža i protokola u jedinstvenu videokonferenciju
 • Uz jedinstvenu funkcionalnost voice i video osobina, viaIP MCU omogućava kompaniji laganu migraciju sa govora prema videokonferenciji, dajući novu dimenziju komunikacijama.

viaIP Gateway

Gateway ploča sadrži 2 primarna ISDN priključka, čime je omogućeno korišćenje 30 istovremenih video veza na 128Kbps. Veze se uspostavljaju ili unutar ISDN mreže, ili izmedu ISDN i IP učesnika na potpuno jedinstven način.

 • Interoperabilnost učesnika različitih komunikacionih mreža
 • Visok kvalitet prenosa govornih, data i video strimova je omogućen korišćenjem naprednih DSP tehnologija
 • Inteligentno upravljanje komunikacionim kanalima obezbeđuje optimalno korišćenje dostupnih resursa i servis.
Tags: ,
Galeb Group Facebook Page