Referentna lista

 • Javnа telefonska centrala OMNI-G

ukupno: 116 centrala sa 83.466 priključaka
najveći korisnici: Telekom Srbija A.D. Beograd, Telekom Srpske Banja Luka.

 • Kućne telefonske centrale OMNI-S, GTD 1000

ukupno: 344 centrala sa 149.616 priključaka
najveći korisnici: Tržišta van SSG (Rusija, Ukrajina, Češka, Makedonija, Kina,…) Vlada Srbije i Ministarstva, korisnici privatnih mreža (VSCG, MUP Srbije, EPS, EDB, NIS Jugopetrol, VMA, Klinički centar Srbije,…) hoteli (Moskva, Genex, Intercontinental…), Sava Centar Beograd, Sartid Smederevo, …

 • Kućne telefonske centrale ERICSSON, SELTA Telematica

ukupno: 135 centrala sa 13.500 priključaka
najveći korisnici: PTT Srbija, RUJP Beograd, ETF Beograd, AiG fakultet Beograd, Elektrovojvodina Novi Sad, IBL Duga Beograd, Tehnogas Beograd, Rodić M&B Beograd, SO Kragujevac, Tigar Pirot, Dečiji kulturni centar Beograd, Avalon Partners Beograd, Reporter Beograd, Bell Telekom Kraljevo, SO Kikinda, Elektrodistribucija Valjevo, Bolnica Pirot, SI market Beograd, Elektrodistribucija Kraljevo, EPS JP Kolubara, ELEKTROISTOK, Somboled Sombor, Poreska uprava – Centar Beograd,Ministarstvo odbrane – VTI Žarkovo, Okružni zatvor Kraljevo, Elektrodistribucija Čačak, Hotel Prag Beograd, Hotel Zlatnik Beograd, Evropska agencija za rekonsrtukciju, Brodogradilište Beograd, HE Đerdap I, HE Đerdap II …

 • Sistemi za napajanje DŽITI, DŽITI-BENNING

ukupno: 696 sistema
najveći korisnici: Telekom Srbija A.D., Telekom Srpske, VSCG, SIEMENS A.G, PINK BiH RS, MONET D.O.O. Crna Gora, DKTS Beograd, …

 • Aku-baterije OERLIKON, CHLORIDE, AXXON, HOPPECKE

ukupno: 1050 seta
najveći korisnici: Telekom Srbija A.D., Telekom Srpske Banja Luka, Elektroprivreda Srpske, Monet Podgorica, …

 • Radio relejni uređaji NEC-PASOLINK

ukupno: 207 PDH relacija, 6 SDH relacije, 6 SDH MUX
najveći korisnici: Telekom Srbija A.D., …

 • Mobilna telefonija

ukupno motirano: 49 baznih stanica
najveći korisnici: Telekom Srbija A.D., i Mobtel 063 (pilot projekat 1 MSC i 1 BSC)

 • GSM Gateway uređaji 2N

ukupno: 140 GSM gateway desktop i subrack uređaja
najveći korisnici: Duga Beograd, Tigar Pirot, MUP Srbije, Novosti Company, AVON, EI BULL HN, SIEMENS d.o.o., MINEL, EMOTION, Algotec, Furniture, Bell Telecom, CNI-Beograd, MUP Srbije, Jugohemija i drugi biznis korisnici

 • Videokonferencijski sistemi VCON, RADVISION

ukupno: 28 Desktop sistema, 5 grupnih sistema, 2 gatekeeper MXM softvera, 1 MCU-15, 1 Gateway H.320/H.323, 2 FALCON IP (3 BRI)
najveći korisnici: Telekom Srpske i ETF Banja Luka, Medicinski fakultet Banja Luka, MUP Srbije, TIGAR Pirot, CT Computers Beograd,Elektrotehnički fakulteti u Beogradu, Sarajevu i Podgorici …

 • Sistemi prenosa ERICSSON

ukupno: 52 sistema PDH i SDH
najveći korisnici: Telekom Srpske Banja Luka, Savezna uprava za kontrolu leta
(aerodromi Beograd i Podgorica), NIS Jugopetrol, Telekom Srbija A.D., ….

 • Pristupne mreže ERICSSON

ukupno: 1.356 sistema PGS-4 i PGS-8, 122 HDSL modema
najveći korisnici: Telekom Srbija A.D., ELNOS Novi Sad, Telekom Srpske Banja Luka, VSCG, RTV Srbije, Mobtel.

 • Telefonski aparati Le Phone 12F

ukupno: više od 20.600 aparata ( DŽITI i TELDICO Beograd )
najveći korisnici: MUP Srbije, Šipons Novi Sad, VSCG, Telekom Srbija A.D., .

Tags: 
Galeb Group Facebook Page