LORCH S8 500-BW – Standard Pulse

S8 500-BW – Standard Pulse

S8 500-BW – Standard Pulse je industrijski invertorski uredjaj za MIG-MAG/MIG-Puls/MIG-lemljenje/REL zavarivanje + specijalni SPEED programi. Trofazni, snage 500 A, sa vodenim hladjenjem. Vrhunska tehnologija za najzahtevnije poslove zavarivanja.

 • Industrijski invertorski uredjaj snage 500 A, sa vodenim hladjenjem
 • MIG-MAG zavarivanje svih postojećih osnovnih materijala
 • MIG-MAG-Pulsno zavarivanje svih postojećih osnovnih materijala
 • MIG-lemljenje visokonapregnutih čelika i pocinkovanog lima
 • REL zavarivanje obloženim elektrodama svih postojećih prečnika (uz dodatni pribor za REL)
 • Pre-instalirane Synergic linije/programi za zavarivanje
 • Pre-instalirani specijalni programi SpeedARC + Pulse + TwinPULSE
 • Dodatni programi – opcija – SpeedUP + SpeedROOT + SpeedCOLD + SpeedPULSE
 • Odvojeni dodavač žice sa poveznim paketom creva i kablova dužine 1m, na okretnom postolju
 • Pogon žice sa 4 valjka
 • Kontinuirana, bezstepena regulacija parametara
 • Digitalna regulacija indukcije (samo jedan priključak za masu i potenciometar za finu regulaciju luka)
 • Kontrolni panel sa digitalnim prikazom funkcija i Volt/Ampermetrom
 • Rad u 2/4 takta, Quatromatic ili postupak tačkastog zavarivanja, po izboru rukovaoca
 • Isporuka obuhvata naponski kabl, kabl za masu i vodom hladjeni pištolj Lorch MW 5500, 4m

Garancija 3 godine – Servis i rezervni delovi su obezbeđeni.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Struja zavarivanja25-500 A
Prečnik žice za zavarivanje
Čelik0,6-1,6mm
Aluminijum1,0-2,4mm
CuSi0,8-1,2mm
Intermitenca na 40*C
Pri 60% opterećenja500 A
Pri 100% opterećenja400 A
Napon400V 3-ph
Osigurač32 A
Dimenzije izvora struje (D x Š x V)1116 x 463 x 812 mm
Dimenzije dodavača žice (zatvoreni – radionički tip)639 x 281 x 498 mm
Masa135,7 kg

Quatromatic funkcija – izbor početne, radne i završne struje putem prekidača nagorioniku. Savršen start bez nalepljivanja žice i savršen kraj spoja bez formiranja kratera.

Lorch SpeedARC
Koncentrisani luk i povećana brzina zavarivanja do 30%Značajno veća penetracija u osnovni materijalSpojevi debljine do 15mm mogu biti zavareni u samo jednom prolazuUšteda na materijalu i pripremi spoja. Dovoljno je ivice oboriti na 40*Izuzetni rezultati pri zavarivanju u uskom žljebu.

Lorch SpeedUP
Specijalni program za zavarivanje vertikalno na gore. 60-80% brže od klasičnogpostupka (trougao). Savršenom digitalnom regulacijom tople i hladne fazepostiže se optimalna geometrija spoja (a). Krajnje jednostavno za radVrhunski rezultati na čeliku, nerdjajućem čeliku i legurama aluminijuma.

Lorch SpeedROOT
Specijalni program za korenske provare (zamena za TIG postupak)Tri puta brže od TIG-a. Pokrivanje korenskog zazora do 8mm!Vrhunski kvalitet, na nivou TIG-postupkaCeo posao završavate ISTOM opremom za zavarivanje!

Lorch SpeedCOLD
MIG-MAG postupak sa znatno smanjenim unosom energije (takozvani“hladni” postupak) za tanke i veoma tanke osnovne materijale od 0,5mm.

Lorch SpeedPULSE
48% brže zavarivanje od klasičnog MIG-MAG postupka. Kontinuirani,digitalno kontrolisani unos veće količine rastopljene žice u “Spray-Arc”postupku sa značajno povećanom penetracijom i zateznom čvrstoćom spoja.Izuzetni rezultati na konstruktivnim čelicima i aluminijumu (bez poroziteta)Ista žica za sve poslove. Žicom fi 1,2mm zavarujete materijale od 1,0mm !!!

Download:

LORCH – S8 500-BW – Standard Pulse – PDS-SRB
LORCH – S Series – leaflet – ENG
LORCH – S Series – Speed Advantage – leaflet – ENG
LORCH – Torches – MIG-MAG – leaflet – ENG

Video prezentacija: http://www.masters-of-speed.eu/EN/movie.html

Galeb Group Facebook Page