S@E IPX

Familija kućnih centrala S@E IPX italijanskog proizvođača telekomunikacione opreme SELTA, namenjena srednjim i velikim kompanijama, predstavlja kompaktan i visoko pouzdan sistem koji je u skladu sa Euro – ISDN standardom i standardima za VoIP.
S@E IPX je digitalni i modularni telekomunikacioni sistem koji je u potpunosti otvoren za integraciju novih rešenja i kao takav spreman da odgovori na svaki budući zahtev korisnika, dozvoljavajući naknadna proširenja i dodavanje novih osobina.

S@E IPX familija se isporučuje u pet verzija kabineta telefonskih centrala različitih kapaciteta:

seltasaeipx

Kapacitet (portovi)
S@E 100 IPX
32-112
S@E 300 IPX
80-256
S@E 500 IPX
160-528
S@E 1000 IPX
400-1200
S@E 2000 IPX
2036

Familija centrala S@E IPX je kompatibilna u postojećoj javnoj telefonskoj mreži – analognoj, digitalnoj, Euro-ISDN i LAN okruženju, a pritom poseduje sledeće osobine:

 • mala potrošnja
 • mogućnost udvojenog rada centralne jedinice i sistema za napajanje
 • udaljeno ili lokalno konfigurisanje i nadzor sistema
 • veliki kapacitet saobraćaja
 • veliki temperaturni opseg bez dodatnih ventilatora

Procesiranje govora je ostvareno na dva načina :

 • ploča za govorne poruke
 • govorna pošta na PC
 • integrisana govorna pošta.

VOIP Mogućnosti :

 • IP terminali: H.323, SIP
 • IP Gateway za umrežavanje: servisi Q.sig
 • Govorni protokoli: G.711, G.729, G.723
 • Integrisani DHCP, DNS server
 • V.35 interface za WAN sa ruterom

Sa familijom S@E IPX, integracija između informacionog i telefonskog sistema (CTI) dobija primenu :

 • Centar za obradu poziva sa automatskom distribucijom poziva (ACD), (CALL CENTER)
 • Biranje brojeva preko računarskog imenika, registrovanje poziva u slučaju odsutnosti korisnika (CTI)
 • FIDELIO, hotelski sistem

Ostale mogućnosti:

SAErem – udaljeni stepen u dve varijate:

REM 4 64 lokala
REM 12 192 lokala.

SAEdect – integracija bežičnih telefona za potpunu mobilnost na objektu.
SAEsuite sa Q-SIG signalizacijom omogućava povezivanje PBX različitih proizvođača u funkcionalne mreže.

seltaipxsema

VPN (Virtual Private Network) omogućava povezivanje, preko javne ISDN mreže, geografski udaljenih telefonskih centrala u jedinstvenu mrežu uz značajno manje troškove telefonskog saobraćaja.

S@E-IPX omogućava efikasno povezivanje sa LAN-om, kao i priključenje IP telefona ili IP aplikacija

Posrednički aparati

 • OP, OP2 terminali sa LCD displejom
 • posrednički aparat za vizuelno hendikepirane
 • PC – konzola (POWIN)

Posrednicki Aparat
Posrednicki aparat

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tehnologija

Poluprovodnička elektronska kola realizovana su u HCMOS tehnologiji visokog stepena integracije, što rezultuje malom potrošnjom i umerenim grejanjem komponenti u kabinetu. Centralna jedinica sadrži sledeće osnovne delove:

Centralni 32-bitni procesor Kontroler sistemske magistrale 8 DTMF Tx/Rx
Flash memorijski čip Takt generator Modem V.23
Neblokirajuća PCM matrica Generator alarma 2 I/O RS232-C interfejs
Periferijska oprema * navedeni su kapaciteti po jednoj ploči

prema javnoj telefonskoj mreži: prema javnoj ISDN telefonskoj i LAN mreži:
8 dvosmernih analognih prenosnika jedan ISDN priklučak za primarni pristup PRA (30B+D)
8 dolaznih analognih prenosnika  (prolaznog biranja) 4 ISDN priključka za bazni pristup BRA (2B+D)
jedan 2Mb/s prenosnik sa CAS signalizacijom 3 ISDN priključka za bazni pristup BRA (2B+D) i jedna interna linija tipa S0-ISDN 144Kb/s
4 prespojna kola za dvosmerne prenosnike u slučaju nestanka napajanja za analogne i BRA VoIP od 12 do 48 kanala
prema lokalnim korisnicima: prema udaljenim stepenima:
16 analognih priključaka 1 linija sa 15 kanala, 64Kb/s HDSL
16 digitalnih priključaka tipa (2B+D) 1 linija na 2Mb/s G.703
4 priključaka tipa S0-ISDN 144Kb/s 8 IRBS, DECT interfejs
6 priključaka tipa LB
Dimenzije i potrošnja

S@E 100 IPX
S@E 300 IPX
S@E 500 IPX
S@E 1000 IPX
S@E 2000 IPX
kapacitet broj portova 112 broj portova 256 broj portova 528 broj portova 1200 broj portova 2036
broj pozicija
za štampane ploče 8
broj pozicija
za štampane ploče 17
broj pozicija
za štampane ploče 37
broj pozicija
za štampane ploče 77
broj pozicija
za štampane ploče 117
napajanje -48V(+20% -15%)
interno
-48V(+20% -15%) -48V(+20% -15%) -48V(+20% -15%) -48V(+20% -15%)
potrošnja
min 20W
max 75W
min 26W
max 150W
min 60W
max 310W
min 120W
max 610W
min 120W
max 610W
dimenzije
visina 22cm
širina 48cm
dubina 31cm
visina 22cm
širina 48cm
dubina 31cm
visina 98cm
širina 60cm
dubina 40cm
visina 160cm
širina 60cm
dubina 40cm
visina 160cm
širina 120cm
dubina 40cm
težina
7kg
18kg
80kg
120 kg
120 kg

potrebni klimatski uslovi: temperatura -5*C do 45*C, vlažnost vazduha 5% do 90%

Karakteristike priključaka

analogni lokali digitalni lokali ISDN lokali tipa S0
maksimalni otpor linije
2×500 Oma
konfiguracija pasivne magistrale
maksimalna dužina linije
3,6km
maksimalna dužina linije
800 m
point to point
0,6km
sa kablom prečnika
0,4mm
sa kablom prečnika
0,6mm
point to multipoint
0,15km

Vrste Telefonskih aparata

SAEfon CL 08D

 • Spikerfon
 • 8 programabilnih tastera sa LED diodama
 • Displej
 • Biranje brojeva iz tel.imenika pomoću PC

Tel aparat

SAEfon CL 16D

 • Spikerfon
 • 12 programabilnih tastera sa LED diodama
 • 4 unapred programirana tastera
 • 3 tastera za programiranje telefona pomoću menija
 • Mogućnost podešavanja displeja
 • Biranje brojeva iz tel.imenika pomoću PC

Tel aparat

Galeb Group Facebook Page