S@Ekey – telefonske centrale

SAEkey telefonske centrale su namenjene malim i srednjim firmama sa 6 – 56 lokala. Zahvaljujući svojoj modularnosti SAEkey se može konfigurisati tako da zadovolji raznovrsne komunikacione potrebe, dozvoljavajući naknadna proširenja i dodavanje novih osobina.

seltasaekey

SAEkey se isporučuje u tri verzije centrala različitih kapaciteta:

 • SAEKey 10 do 17 priključaka
 • SAEKey 20 do 28 priključaka
 • SAEKey 40 do 60 priključaka

Sve SAEkey telefonske centrale poseduju iste tehničke karakteristike, funkcionalnost, ploče i digitalne telefone. Pored telefonskih aparata, na sistem se mogu priključiti i interfon, alarmni sistemi i drugi dodatni uređaji.  U sistem su takođe integrisane funkcionalne opcije govorne pošte i automatskog posrednika Osobina plug & play omogućava automatsko konfigurisanje sistema neposredno po instalaciji. Sistem se može konfigurisati kao PBX ili telefonska sekretarska garnitura u zavisnosti od potreba korisnika, pri čemu je moguće kreirati radne grupe unutar organizacije sa različitim klasama servisa.

Centrala može biti programirana:

 • preko digitalnog telefona sa displejom ili na kompletniji način
 • lokalno ili udaljeno, preko KEYMANAGER softvera, instaliranog pod Windows 9x/NT/2000 operativnim sistemom, koji se standardno isporučuje uz centralu

Najbitnije osobine SAEkey familije:

 • Plug&Play sistem
 • interfon i interfejs za otvaranje vrata
 • ISDN BRI interfejsi
 • integrisani voice mail
 • boss-secretary osobine
 • DECT
 • specijalne hotelske osobine
 • baterije za rezervno napajanje
 • intercom pozivi
 • lokalno programiranje sa digitalnog telefona ili PC
 • najavne snimljene poruke
 • integrisani modem za udaljeni nadzor
 • muzika na čekanju
 • digitalni telefoni priključeni po jednoj parici
 • konferencijska veza
 • softver za tarifiranje
SAEkey 10
SAEkey 20
SAEkey 40
Maksimalni kapacitet
17 priključaka
28 priključaka
60 priključaka
Resursi integrisani na osnovnoj ploči
3 analogna javna PTT prenosnika
4 analogna lokala
2 digitalna lokala
—-
—-
6 DTMF primopredajnika, 2 kola za konferenciju 3 učesnika,
1 modem brzine 14 400 baud za udaljeno održavanje
1 priključak za spoljašnji izvor muzike, 2 digitalna ulaza, 1 rele, 2 serijska interfejsa
Broj slotova za proširenje
2
7
15
Modularnost
navedeni su kapaciteti po jednoj ploči
4 javna PTT prenosnika
2 ISDN T0/S0 interfejsa
4 analogna lokala
4 digitalna lokala
4 najavne snimljene poruke od po 16 sec. (ili 2 od 32 sec.)
1 ploča za govorne poruke, 2 kanala, 2,5h za snimanje
1 ploča za govorne poruke, 4 kanala, 5h za snimanje
1 interfon sa 2 relea za kontrolu otvaranja vrata (poseban slot)
Dimenzije
400x320x130 mm
580x320x130 mm
Težina
6 kg
10 kg
15 kg
Potrošnja
10W-25W
15W-40W
20W-70W
Temperatura
-5^C do +45^C
Napajanje
110 / 220 Vac
Battery back-up
—–
1,3Ah
1,3Ah
SAEKey 10 do 17 priključaka
SAEKey 20 do 28 priključaka
SAEKey 40 do 60 priključaka

 

SAEfon CL 08D

 • Spikerfon
 • 8 programabilnih tastera sa LED diodama
 • Displej
 • Biranje brojeva iz tel.imenika pomoću PC

Telaparat

 

SAEfon CL 16D

 • Spikerfon
 • 12 programabilnih tastera sa LED diodama
 • 4 unapred programirana tastera
 • 3 tastera za programiranje telefona pomoću menija
 • Mogućnost podešavanja displeja
 • Biranje brojeva iz tel.imenika pomoću PC

Telaparat

 

SAEfon CL 28D

 • Spikerfon
 • 24 programabilnih tastera sa LED diodama
 • 4 unapred programirana tastera
 • 3 tastera za programiranje telefona pomoću menija
 • Mogućnost podešavanja displeja
 • Biranje brojeva iz tel.imenika pomoću PC

Telaparat

IP NETfon

 • 12 tastera na biračkoj tastaturi
 • 12 ili 24 programabilna funkcijskih tastera (NETfon200 ili NETfon 400)
 • 2 tastera za podešavanje jačine zvuka i kontrasta displeja
 • 3 tastera za programiranje telefona pomoću menija
 • Zvučnik
 • Hands free
 • Alfanumerički LCD displej
 • 2 Ethernet interfejsa (LAN ili PC konekcija)
Tags: , ,
Galeb Group Facebook Page