Simulator fiskalnog drajvera

Fiskalni drajver FisPLUS omogućava da svoju korisničku aplikaciju povežete sa fiskalnim printerom na dva načina.

- »File mod« – File-ovi koji se šalju u predefinisane foldere sadrže u sebi više redova. U zavisnosti od tipa file-a inicira se skup komandi koje se prosledjuju fiskalnom štampaču. Tada se koristi modul FisLINK koji preuzima na sebe odgovornost da isprati integritet kompletne zatražene transakcije.

- »Command mod« – Poslati file sadrži samo podatke za jednu komandu (iz seta korisnički dozvoljenih komandi). FisCOMMAND, koji se u ovom slučaju koristi, preuzima odgovornost da će poslate podatke korektno proslediti printeru i korisniku vratiti povratne bajtove.

Simulator fiskalnog drajvera

Program FisLINK-Simulator omogućava Vam da proverite sintaksnu ispravnost pripremljenih file-ova za rad sa FisLINK modulom.

Od Vas se očekuje da ABC_nnn.DAT ili REK_nnn.DAT pošaljete u path_instalacije/TO_SIM folder i dobićete odgovor u path_instalacije/FROM_SIM folderu. Ako je Vaš file sintaksno ispravan odgovor će biti ABC_nnn.OK u suprotnom će biti generisan ABC_nnn.ERR koji će Vam ukazati na problem. Detaljnije informacije oko sadržaja .DAT file-ova možete videti u Uputstvu za programere FisPLUS drajvera.

Skreće se pažnja da problemi koji mogu da nastanu zbog predefinisanih osobina fiskalnog printera ili nesinhronizacije zahteva sa printerom neće ovim simulatorom moći biti detektovani.

DOWNLOAD:

Program možete skinuti klikom ovde

Galeb Group Facebook Page