Tihi Klipni Kopresori

Tihi Klipni Kopresori

Serija tihih klipnih kompresora od 0.75 do 7.5 KS proizvod je novijeg tehnološkog istraživanja i projektovanja.

FIAC Modeli Kompakt, Visper i SSA sadrže specijalan zvučno izolovan sistem napravljen od metalne ploče i obloge koja prigušuje buku. Modeli su zaštićeni epoksidnom bojom, koja garantuje značajno sniženje  nivoa buke uz potpuno eliminisanje vibracija (nivo buke < 70 dB). Serija SSA od 3 do 7.5 KS predstavlja najnapredniju tehnologiju klipnih kompresora za zahtevnije industrijske korisnike.

Modularna struktura ove linije proizvoda nudi više varijanti : kompresor na postolju, kompresor na rezervoaru od 270 ili 500 litara i kompresor na rezervoaru sa ugrađenim sušačem za ciklus hlađenja.

Tihi Klipni Kopresori

Glavne tehničke karakteristike :

  • Elektromehanička kontrolna tabla sa tasterom za pokretanje, tasterom za slučaj opasnosti, meračem časova rada i  indikatorima
  • Automatska kontrola nivoa ulja; kada je nivo ulja nizak, mašina se zaustavlja i prikazuje relevantni nivo
  • Automatska kontrola rada elektromotora sa pratećim zaustavljanjem motora i prikazivanjem aktiviranog alarma
  • Dodatni ventilacioni sistem, daljinski kontrolisan pomoću termostatičkog ispitivača
  • Elektro ormar i elektromotor sa zaštitom IP55
  • Sistem absorpcije vibracija sa 4 tačke priključivanja
  • Rashladni radijator

Freonski sušač sa standardnom elektronskom tablom za :

  • Kontrolu i održavanje tačke kondenzacije
  • Vremensko pražnjenje kondenzata
  • Prikazivanje radnog statusa

Tihi Klipni Kopresori Tabela

Tags: 
Galeb Group Facebook Page