Vaga LS2R

Vaga LS2R

Vaga LS2R Specifikacije

 • Displej: 32*264,2-linije LCD, vratni displej sa pozadinskim osvetljenjem
 • Merni opseg(kg): 15kg/30kg
 • Podela: 2/5g; 5/10g
 • Maksimalno opterećenje tare(kg): -14.995kg
 • Interna rezolucija: 1/30,000
 • Direktni tasteri: 112×2 direktni ključ
 • Širina štampe: 56mm
 • Brzina štampe: 80mm/s
 • Trajnost printera: 50km
 • Širina etikete: 61.5± 0.5mm
 • Broj umreženih vaga: max.99
 • Broj karaktera po artiklima: max.99 karaktera
 • Programabilni podaci po artiklima: LF kode, prateći kod, ime artikla, broj, cena artikala, finalna cena, cena po artiklu, pregled po danima, tara, bar kodovi, odelenje, težina, tip pakovanja, poruka1, poruka2, tip nalepnice, oznaka popusta, logo…
 • Tipovi barkoda: EAN13, EAN18, 2/5, prošaran, kod 128
 • Čuvanje podataka: 8 tipova etiketa, 12000 artikala, 12000 poruka (15MB memorija dinamička)
 • Tip papira: etiketa, kontinuirano termalni papir, bez linijske etikete(opciono)
 • Interfejs: ethernet RS232(opciono), WIFI(opciono)
 • Strujni adapter: AC 100~240V 50~60Hz
 • Radna temparatura: 0°C~40°C
Galeb Group Facebook Page