VCON – videokonferencije

Pored unapređenja svog proizvodnog programa, GTE nastoji da u saradnji sa renomiranim svetskim firmama našem tržištu ponudi širok spektar najsavremenije telekomunikacione opreme. Potreba za integracijom govora, slike i podataka navela nas je da osvojimo još jedan segment tržišta – videokonferenciju. Za ovaj projekat izabrali smo jednog od vodećih svetskih proizvođača opreme za videokonferenciju, izraelsku kompaniju VCON, koja u svojoj ponudi ima veliki izbor kako desktop, tako i grupnih videokonferencijskih sistema. Ovi sistemi imaju mogućnost prilagođavanja najrazličitijim namenama kao što su učenje na daljinu, telemedicina, poslovni sastanci, sigurnosni sistemi.

Personalni konferencijski sistem ViGO

ViGO je personalni videokonferencijski sistem namenjen desktop i laptop konfiguracijama. Jednostavno se vezuje na PC ili laptop preko USB interfejsa, tako da omogućuje poslovnim ljudima pristup visoko kvalitetnoj videokonferenciji kako u kancelariji, tako i na putu. ViGO se odlikuje elegantnim dizajnom, izuzetnom fleksibilnošću i jednostavnim korišćenjem, koje omogućuje uspostavljanje videokonferencijske veze pritiskom na “smart” ViGO taster. Vodeća VCON Video over IP tehnologija, omogućuje nenadmašan kvalitet videokonferencije preko IP mreža.

VCON ViGO

Desktop Videokonferencijski sistemi

Desktop videokonferencijski sistemi se sastoje od hardvera i softvera koji se instaliraju na personalni racunar. VCON sistemi omogućavaju prenos slike, zvuka i podataka brzinama od 64Kbps do 1,5Mbps u zavisnosti od izbora korisnika i kapaciteta mreže. Kompatibilni su sa operativnim sistemima Windows 95, 98, NT, XP i isporučuju se u kompletu sa telefonskom slušalicom, kamerom, hardverom za kompresiju podataka i dodatnim softverom. PCI videokonferencijska kartica omogućava plug-and-play instalaciju, tj. ne zahteva rekonfigurisanje sistema.
Svi VCON desktop sistemi imaju PacketAssist arhitekturu koja sprečava gubitak paketa i probleme sinhronizacije video i audio paketa.

Desktop

Set-Top Videokonferencijski sistemi

Falcon IP je kompaktan videokonferencijski sistem za rad preko IP mreža i ne zahteva PC. Ima kvalitet i osobine grupnih videokonferencijskih sistema, jednostavan je za korišćenje i ima malo postolje. Falcon IP je dizajniran za male i srednje konferencijske sobe i postavlja se na TV aparat. Postoje i modeli sa jednim ili tri ISDN interfejsa koji omogućavaju videokonferenciju preko ISDN linija na brzinama 128Kbps, odnosno 384Kbps.

High Definition Set-Top Videokonferencijski sistemi

HD3000 je najnovoji i najnapredniji VCON set-top konferencijski sistem koji kombinuje videokonferenciju, Streaming video i miltipoint konferenciju. Visok kvalitet, realističan video i jasan audio garantuje učesnicima sastanka najbolji mogući kvalitet videokonferencije.
HD3000 Streaming mogućnosti proširuju granice point-to-point ili multipoint videokonferencije širom mreže, uz mogućnost praćenja preko Streaming viewer-a.
HD3000 ugrađen MCU omogućava videokonferencije sa više učesnika bez dodatnih troškova i obezbeđuje najbolji set-top uređaj na tržištu.

hd3000

Grupni Videokonferencijski sistemi

HD5000 je VCON-ov najnoviji grupni konferencijski sistem koji kombinuje versatilnost multimedijalne platforme visokih performansi sa visokokvalitetnom videokonferencijom. Koristeći najnoviji H.264 video standard i jasan, čist zvuk, HD5000 omogućava korisnicima kontakt lice u lice sa sa odgovarajućim ljudima i organizacijama. HD5000 integriše savremene mogućnosti data konferencije što omogućava da pretvorite bilo koju videokonferenciju u potpuno interaktivan sastanak radne grupe jednim pritiskom na taster. Kao multimedijalna radna stanica Vaša HD5000 investicija može da se koristi čitavog radnog dana čak i kada nije u videokonferenciji. HD5000 je deo VCON-ovog ukupnog rešenja medijske konferencije koje omogućava neograničenu komunikaciju i kolaboraciju koristeći sve oblike interaktivnog medijuma.

VCON  hd5000

Media Xchange Manager (MXM) – Kombinacija IP Video Telefonije i Centralizovanog Upravljanja Video Mrežama

MXM predstavlja softverski bazirani IP Video PBX. Uz Video telefonske usluge kao što su prosleđivanje i prebacivanje poziva, ad-hok konferencijske veze, zbirne grupe, MXM obezbeđuje i funkcije koje čine Videokonferencijsku vezu jednostavnom za korišćenje kao i običan telefonski poziv. Sa udaljene konzole administrator može da obavlja centralizovano upravljanje, konfigurisanje kao i administriranje višestrukih zona. MXM podržava kombinaciju VCON i ne-VCON krajnjih tačaka, kao i širok opseg MCU jedinica, Gateway uređaja i ostale mrežne opreme

VCON Konferencijski Most TM

VCON Konferencijski Most (VCB) je opcioni modul u okviru Media Xchange Manager paketa. VCB konferencijske veze mogu biti ili konferencije tipa »Meet-Me-here« gde svaki učesnik bira broj konferencijske sesije ili, kada se kombinuje sa Conference Control opcijom na MXM-u, VCB obezbeđuje ad-hok konferencijsku vezu. Kod ad-hok konferencije, VCON korisnici mogu pritiskom na »Invite« taster u korisničkom interfejsu pridružiti trećeg, četvrtog, itd. učesnika konferencijskoj vezi i time pretvoriti dvosmernu Videokonferencijsku vezu u konferenciju više učesnika.

Softverski videokonferencijski sistemi

HD vPoint je najnovija i najnaprednija VCON presonalnalna konferencijska aplikacija koji omogućava videokonferenciju najnovijeg standarda H.264. Streaming videa i HD DualStream osobina slanja i prijema video+data simultano podržana je ovom aplikacijom.
Visok kvalitet, realističan video i jasan audio garantuje učesnicima sastanka najbolji mogući kvalitet videokonferencije koristeći MXM IP – VIDEO komunikacionu platformu.

HD400 je jedina grupna videokonferencijska aplikacija koji omogućava videokonferenciju najnovijeg standarda H.264 sa potrebama, standardima i opremom koju kupac zahteva. HD400 predstavlja visokokvalitetnu videokonferencijsku multimedijalnu radnu stanicu namenjenu trening centrima, konferencijskim salama i učionicama. Streaming video, HD DualStream, prirodni 16:9 su neke od osobina HD400 aplikacije podržavan od MXM IP-VIDEO komunikacione platforme.

Zaštita i kriptovanje videokonferencije

VCON SecureConnect familija omogućava bezbednu IP komunikaciju u mreži. U ponudi su Application Level Gateway (ALG) Proxy Server, Advanced Encryption Server i Encryption Client.

ALG proxy server je specijalizovan za bezbednu komunikaciju firewall/NAT po H.323 standardu (istovremeno za signalizaciju kao i mediju – video, voce i data). Osnovna dobit ALG proxy arhitekture je da se eksterni uređaji nikada ne pristupaju direktno u privatnu mrežu i da interni uređaji nikada ne izlaze direktno u javnu mrežu. Skalabilna arhitektura omogućava obradu od min.2 do max. 100 poziva, a sam uređaj podržava sve tipove videokonferencijskih mreža.

Advanced Encryption Server radi u sprezi sa VCON encription klijentom i ALG Proxy serverom i omogućava potpuno kriptovanje videokonferencije i podataka kroz javnu ili privatnu mrežu. Advanced Encryption Server podržava DES, 3DES i AES kripto standarde i metode kriptovanja. Uređaj centralno nadzire i konfiguriše administrator mreže.

VCON razvojni paket (VDK)

VDK razvojni paket omogućuje projektantima softvera da brzo i jednostavno integrišu videokonferenciju u nove ili postojeće aplikacije. Ovaj razvojni paket može se koristiti u telemedicini, bankama i drugim finansijskim institucijama, agencijama za promet nekretnina, edukacionim centrima, službama za obezbeđenje objekata, Call centrima, službama za pružanje pomoći itd. VCON razvojni paket predstavlja programski paket koji korisnicima omogućava razvoj aplikacija prema sopstvenim potrebama i za različita mrežna okruženja, kao što su ISDN ili IP mreže.

Tags: , ,
Galeb Group Facebook Page