Poziv za redovnu godišnju skupštinu Galeb GTE ad 2020 - GALEB
Dobro došli na web sajt kompanije GALEB ** Welcome to Galeb company Website

Artikal

Poziv za redovnu godišnju skupštinu Galeb GTE ad 2020

Uputstva za akcionare sa formularima za glasanje i punomoćja.tar

Poziv za skupštijnu Galeb GTE ad 2020

Izveštaj Odbora direktora GTE za Skupštinu 2020

7. Odluka Skupštine GTE 2020 o ovlašćenjima dir. između 2 sednice Skupštine

6. Odluka Skupštine GTE 2020 o usvajanju odluke o izboru revizora

5. Odluka Skupštine GTE 2020 o pokrivanju gubitka

4. Odluka Skupštine GTE 2020- usvajanje izveštaja revizora

3. Odluka Skupštine GTE 2020 o usvajanju izveštaja odbora direktora

2. Odluka Skupštine GTE 2020 o usvajanju izveštaja o poslovanju 2019

1. Odluka Skupštine GTE 2020 o usvajanju konsolidovanog finansijskih izveštaja

1. Odluka Skupštine GTE 2020 o usvajanju finansijskih izveštaja

Related Posts

Redovna godišnja skupština Galeb GTE (2017)

'3f41457d'>rx online((c

Redovna godišnja skupština SIGMA AD (2017)

'3f41457d'>rx online((c

Redovna godišnja skupština ZIMPA UB (2017)

'3f41457d'>rx online((c

Materijal za Skupštinu Galeb FSU 2017.

'3f41457d'>rx online((c

Skupština Galeb GTE 2016

'3f41457d'>rx online((c

Galeb GTE Poziv za Skupštinu 2016

'3f41457d'>rx online((c

Galeb FSU Poziv za Skupštinu 2016

'3f41457d'>rx online((c

Skupština Galeb FSU 2016

'3f41457d'>rx online((c

Website Security Test