Dobro došli na web sajt kompanije GALEB ** Welcome to Galeb company Website

Sertifikati

Uspostavljeni poslovni odnosi sa preko 30.000 poslovnih subjekata sa ovih prostora su velika prednost i za buduća vremena. GALEB robna marka je sinonim za kvalitetne proizvode i uslugu. Temelje ove vrednosti čini i savremena organizacija kompanije. Ekspanzija GALEB sistema, raznovrsnost programa i brendova, investicije u proizvodnju i prateće segmente, geografska razuđenost, različito profilisani korisnici i partneri, potreba za postprodajnim aktivnostima, ambiciozni planovi i proširenje poslovnih aktivnosti na inostrana tržišta tražili su adekvatnu podršku u svim sferama kompanije. Uvođenjem poslovno informacione platforme Microsoft DynamicsTM NAV dobijena je potvrda da je GALEB kompanija koja je tokove i procese u svom poslovanju postavila na nivo svetskih standarda.

GALEB poslovni sistem se razlikuje od drugih po tome što je samostalan i zaokružen. Zahvaljujući tome ne zavisi od volje drugih, te je zato brži i efikasniji. Da bi obezbedio ovakav tržišni pristup sistem mora da bude dinamičan uz konstantno ulaganje u razvoj i istraživanje. U tom cilju se svake godine odvoji 5% od profita za ove aktivnosti.

U sve segmente poslovanja uveden je koncept ISO verifikovan od stane Nemačkog sertifikacionog tela TUV. ISO je uveden u oblasti menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2000, sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004 i sistema zdravstvene zaštite i bezbednosti na radu OHSAS 18001:1999. Ovaj koncept u prvi plan stavlja sistem integracije, zahteve kupca i stepen njihove realizacije kao i odgovornost pojedinca.

Sertifikati:

GALEB GROUP: Politika integrisanog sistema menadžmenta

Galeb Group 9001:2008 (SGS): Development, production and distribution of electric and fiscal devices,semi finished products and packaging for food, chemical, pharmaceutical industry and product made of metal.

Galeb Group OHSAS 18001 : 2007: Development, production and distribution of electric and fiscal devices, semi finished products and packaging for food, chemical,pharmaceutical industry and product made of metal.

Galeb Group ISO 14001:2004 (SGS): Development, production and distribution of electric and fiscal devices, semi finished products and packaging for food, chemical,pharmaceutical industry and product made of metal.

GALEB METAL PACK ISO 9001:2008 (SGS): Development, production and distribution of electric and fiscal devices, semi finished products and packaging for food, chemical,pharmaceutical industry and product made of metal.

GALEB METAL PACK OHSAS 18001 :2007 (SGS): Development, production and distribution of electric and fiscal devices, semi finished products and packaging for food, chemical,pharmaceutical industry and product made of metal.

GALEB METAL PACK ISO 14001:2004 (SGS): Development, production and distribution of elechic and fiscal devices, semi finished products and packaging for food, chemical,pharmaceutical industry and product made of metal.

GALEB METAL PACK BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 5, July 2015.

GALEB SYSTEM: ISO 9001:2008

GALEB SYSTEM: ISO 14001:2004

GALEB SYSTEM: ISO 18001:2007


GALEB GROUP Bijeljina:

– GALEB GROUP Bijeljina: Politika kvaliteta

GALEB GROUP Bijeljina: Politika kvaliteta

Website Security Test