Vanredna skupština GALEB METALOPLASTIKA 2017 - GALEB
Dobro došli na web sajt kompanije GALEB ** Welcome to Galeb company Website

Artikal

Vanredna skupština GALEB METALOPLASTIKA 2017

Preuzmite/pročitajte:

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

Obaveštenje akcionarima o pravu na predlaganje dopune dnevnog reda

Obaveštenje akcionarima o pravu na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Obaveštavanje akcionarima o načinu glasanja u odsustvu

Izvestaj o bitnom dogadjaju – sazivanju vanredne Skupštine akcionara METALOPLASTIKA-14.10.2017

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara METALOPLASTIKA-13.10.2017

Formular zahteva za ostvarenje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Formular za glasanje u odsustvu za pravno lice Metaloplastika

Formular za glasanje u odsustvu za fizičko lice  Metaloplastika

Predlog odluke o raspolaganju imov.velike vrednosti-Metaloplastika-13.10.2017

Procedura i upustvo za glasanje preko punomoćnika

Punomoć davalac -Fizičko lice-Skupština Metaloplastika-2017

Punomoć davlac-Pravno lice-Skupština Metaloplastika-2017

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti Metaloplastika

Related Posts

Website Security Test