Servisni program za fiskalne kase - GALEB
Dobro došli na web sajt kompanije GALEB ** Welcome to Galeb company Website

Servisni program za fiskalne kase

Category:
  • Opis

Opis

Uputstvo za korišćenje servisnog programa

  • I) Preuzimanje programa “Servis” pomoću kojeg se generiše IPU-1 obrazac
  • II) Instalacija programa
  • III) Pokretanje programa
  • IV) Unošenje podataka o serviserima
  • V) Unošenje komitenata
  • VI) Evidentiranje podataka o uvoðenju kasa
  • VII) Kreiranje IPU-1 obrasca

I) Preuzimanje programa “Servis” pomoću kojeg se generiše IPU-1 obrazac

** ZA SERVISERE KOJI VEĆ IMAJU I RADE SA PROGRAMOM SERVIS

Potrebno je preuzeti update programa servis sa sledećeg linka: Servisni program – update

** ZA SERVISERE/DISTRIBUTERE KOJI NEMAJU PROGRAM SERVIS

Preuzimanje programa možete obaviti sa web sajta Galeb-a.

Program možete preuzeti na sledećem linku: Servisni program

Program je napravila poreska uprava kako bi mogla da vodi elektronsku evidenciju fiskalizovanih ureðaja.

II) Instalacija programa

Program je potrebno raspakovati u direktorijum c:\servis. Ako se program nadje u nekom drugom direktorijumu, nece funkcionisati pravilno ili nikako.

III) Pokretanje programa

Pre pokretanja programa je potrebno uci u DOS prompt tako što cete kliknuti na Start-&gtRun, pa u polje koje se pojavi treba uneti cmd .U gornjem levom delu prozora koji se otvorio treba stisnuti ikonicu na kojoj piše C:\ i odabrati Properties. U novom prozoru pod Options treba da stoji sledeće:

Pod karticom “Layout” treba da stoji:

Pritiskom na taster i odabiranjem opcije “Save properties for future windows with same title” podešavate windows da svaki program u DOS promptu koristi ovakve parametre.

Ova procedure se koristi za podešavanje windows-a da u DOS promptu mogu da se koriste ćirilična slova.

Batch fajl pomoću koga startujete program već postoji i zove se servis.bat.

Kada ste sve gore navedeno završili, klikom na servis.bat startujete program Servis u DOS promptu u Full-Screen-u. Ako Vam program prijavi neke greške to je zato što odreðene baze ne postoje i moraju da se kreiraju. Ove greške možete ignorisati. Kada vas program pita za šifru servisera unesite “000000″, a za lozinku “000000″, ovaj nalog je za administratora kako bi imao pristup bazi podataka.

IV) Unošenje podataka o serviserima

Unošenje podataka vrši sam servis tako što će uæi na administratorsku šifru koja je gore pomenuta i ući u meni Šifarnici-Ovlašćeni serviseri.

Podatke o vašem servisu ćete uneti ulazeći u meni Šifarnici-Ovlašæeni servisi. Sa F3 možete uneti podatke o vašem servisu na osnovu koga ćete kasnije uneti servisere za taj servis.

U ovom prozoru možete uneti novog servisera pritiskom na F3, izmeniti postojećeg pritiskom na F6 ili obrisati servisera pritiskom na F9. Prilikom unosa novog servisera PIB servisa (koji je već unesen= možete dobiti tako što ćete pritisnuti strelicu na dole i odabrati servis za koga je vezan serviser.

Serviser čiji je nalog kreirao administrator može ući na broj i šifru koja mu je dodeljena.

V) Unošenje komitenata

Unošenje komitenata se vrši iz “Šifrarnici_aplikacije-&gtKomitenti-&gt Poreski obveznici”. U ovom prozoru treba odabrati F3 za unos novog komitenta i popuniti polja koja se nude. U polje za status treba uneti “PL”. Ove informacije koje se vezuju za PIB će se kasnije vezati za informacije o kupcu u IPU-1 obrascu.

VI) Evidentiranje podataka o uvođenju kasa

Evidentiranje podataka se vrši na sledeći način:

U odabiru menija Uvodjenje kasa-Evidentiranje podataka o uvoðenju kasa sa tipkom F3 pokrećete unos novog zapisa.

U ova polja je potrebno uneti podatke o kupoprodajnim ugovorima za koje su primljeni avansi od najmanje 10% a fiskalizacija će se izvršiti do 15.06.2004.

Ove podatke je potrebno popuniti kako bi se evidencija o kasama koje će biti uvedene predale Poreskoj upravi do 20.04.2004. godine prema izmenama i dopunama Uredbe o evidentiranju prometa preko fiskalnih registar kasa. Svi poreski obveznici iz grupa čiji je rok za nabavku kasa bio 15.april ako nisu navedeni u ovim podacima doći će na udar sankcija Poreske uprave.

Evidentirane podatke potrebno je ispisati kroz meni Uvodjenje kasa-&gtIzdvajanje podataka o uvoðenju kasa i dobijene fajlove uz prateću dokumentaciju proslediti proizvoðaču do 16. aprila.

VII) Kreiranje IPU-1 obrasca

Posle ulaska u program potrebno je odabrati Zahtevi poreskoj upravi-Zahtev za prvu fiskalizaciju IPU-1.

Pritiskom na F3 unosite novi fiskalni ureðaj i popunjavate podatke o fiskalnom uređaju. Za neke od ovih polja možete da stisnete taster za dole i odaberete odgovor iz već ponuđenih. kada završite unos svih ureðaja, pritiskom na F4 i odabiranjem oba dela obrasca (“O”) štampate IPU-1 obrazac. Ovaj obrazac je potrebno da potpišete i da odabiranjem “Zahtevi poreskoj upravi-&gtUčitavanje podataka-zahteva za PU”. Odabirate dan ili opseg dana kada ste unosili uređaje koje želite da fiskalizujete. Posle ovoga sledi snimanje zahteva za fiskalizaciju na disketu. Ubacite disketu i podaci će se snimiti. Disketu za fiskalizaciju sa odštampanim IPU-1 obrascem nosite u poresku službu. Poreska služba će zakazati fiskalizaciju za određeni dan.

Ako imate nekih problema sa programom, molimo pozovite Galeb na telefon 015/367 716

&nbsp

Website Security Test