Zaposlenje
Metalobrusač
1 izvršilac

Metalobrusač

Za potrebe unapređenja poslovanja, potrebni su nam novi saradnici za obavljanje poslova na radnom mestu: METALOBRUSAČ

Uslovi:
– srednja stručna sprema mašinskog usmerenja

Opšti uslovi:

– obavlja poslove brušenja metalnih detalja prema tehničkoj dokumentaciji, skicama i upustvima;
– vrši razvrtanje otvora i urezuje navoje u otvore;
– kontroliše i održava ispravnost i čistoću opreme prema uputstvu za određeno radno mesto;
– popunjava liste kontrole procesa prema standardu (procedurama) i posebnim uputstvima;
– prati i evidentira rad mašine i održava proces u zahtevanim tolerancijama, popunjava sva potrebna dokumenta prema standardu i uputstvima

Budućim kolegama nudimo mogućnost rada u velikom, dokazanom timu, uz profesionalni izazov ličnog doprinosa rastu i razvoju kompanije, adekvatne uslove za rad zasnovane na principima svetskih kompanija, radni ambijent koji dozvoljava ispunjavanje kreativnosti i daje prostor za lično usavršavanje i napredovanje u kompanijskoj hijerarhiji.

Ukoliko smatrate da Vaš profil odgovara navedenim uslovima, prosledite nam Vašu biografiju elektronskim putem.

Za više informacija pozvati putem telefona – 064 84 94 185

Alatničar
1 izvršilac

Alatničar

Za potrebe unapređenja poslovanja, potrebni su nam novi saradnici za obavljanje poslova na radnom mestu: ALATNIČAR

Uslovi:
– srednja stručna sprema mašinskog usmerenja

– radi na izradi složenih i manje složenih alata i delova alata;
– vrši samostalnu kontrolu alata pri njihovoj izradi;
– prisustvuje probama alata izrađenih kod poslodavaca ili kod poslovnih partnera –kooperanata;
– kontroliše i održava ispravnost i čistoću opreme prema uputstvu za određeno radno mesto;
– popunjava liste kontrole procesa prema standardu (procedurama) i posebnim uputstvima;
– prati i evidentira rad mašine.

Budućim kolegama nudimo mogućnost rada u velikom, dokazanom timu, uz profesionalni izazov ličnog doprinosa rastu i razvoju kompanije, adekvatne uslove za rad zasnovane na principima svetskih kompanija, radni ambijent koji dozvoljava ispunjavanje kreativnosti i daje prostor za lično usavršavanje i napredovanje u kompanijskoj hijerarhiji.

Ukoliko smatrate da Vaš profil odgovara navedenim uslovima, prosledite nam Vašu biografiju elektronskim putem.

Za više informacija pozvati putem telefona – 064 84 94 185